Parkour

Parkour - med staden som gym!

Med den egna kroppen som enda utrustning gäller det att ta sig fram så snabbt, effektivt och kontrollerat som möjligt. Allt man stöter på, såsom parkbänkar, stolpar, räcken, murar och trappor, blir utmaningar på vägen.

Läs hela artikeln här

Foto: Johanna Wulff