Sjölivsnytt februari 2011

Bättre digitala sjökort för plottrar

Tidigare använde endast några få tillverkare av digitala sjökort Sjöfartsverkets databas för produktion av sjökort. Det var då för främst mer exklusiva system för fritidsbruk dessa sjökort användes samt för den kommersiella sjöfarten. Övriga digitala sjökort till fritidsbåtsplottrar utgick från vanliga papperssjökort som lästes in digitalt. Denna inläsning görs till stor del manuellt och risk för fel finns. Under åren har det blivit ett antal fel vilket givetvis inte är bra ur sjösäkerhetssynpunkt.  Nu lanserar Garmin digitala sjökort i två versioner, BlueChart g2 och BlueChart g2 Vision, inför säsongen 2011. Dessa är helt baserade på Sjöfartsverkets digitala databas, ENC S57. Risken för överföringsfel från Sjöfartsverkets originaldata till sjökort i plottern är därmed eliminerat. Säkrare sjökort finns inte. Dock ska vi komma ihåg att Sjöfartsverkets databas inte är felfri. De stora farlederna är mycket noga sjömätta men i övrigt finns stora områden som inte är måtta med modern teknik och där är felen fortfarande många. Läs mer om sjökortets tillförlitlighet direkt på Sjöfartsverkets hemsida: http://www.sjofartsverket.se/sv/Infrastruktur-amp-Sjotrafik/Sjogeografisk-information/Sjokortets-tillforlitlighet/

Kom också ihåg att du i fritidsbåt kan bidra till bättre sjökort genom att rapportera alla grund och annat viktigt du upptäcker eller får höra talas om. Detta görs till Sjöfartsverket: http://www.sjofartsverket.se/sv/Snabblankar/Kontakta-oss/Rapportera-faror--fel/Fel-i-sjokort--andra-produkter/

Det är glädjande att se att priset på de S-57-baserade sjökorten inte ska bli högre än de tidigare inlästa sjökorten. Tidigare versioner av BlueChart g2 och BlueChart g2 Vision ska även gå att uppgradera till halva priset mot ett nytt sjökort till S-57-kort.

Vi hoppas att övriga tillverkare av digitala sjökort till plottrar för fritidsbruk följer efter Garmin och inför S-57-kort till sina plottrar.

Läs även E-navigatörens tio budord om sådant du måste tänka på vid användning av plotter: http://www.sjofartsverket.se/pages/21081/Gps_Broschyr%20A5.pdf

Färre intyg under 2010

Antalet NFB-intyg som togs under 2010 var totalt 15% färre än under 2009. Antalet intyg totalt för 2010 var 18 054 mot 21 307 året innan. Ungefär hälften av dessa var förarintyg (9317 år 2010). Näst störst är SRC med 3606 följt av Kustskepparintyget med 2824. Inget av de övriga intygen kommer upp i 600 st. Det enda intyget som ökat var Båtmekanikerintyget. Siffrorna är dock blygsamma, från 182 intyg 2009 till 253 intyg år 2010.

Det är andra året i rad som antalet intyg minskar. Mellan 2008 och 2009 var dock minskningen större, då 18%.  Man kan ändå fundera på varför antalet intyg gått ner. Vi ska då komma ihåg att över åren har variationen varit rätt stor. Årets antal intyg var en rätt typisk siffra för mitten på 1990-talet. Det har sedan varit en uppgång under 2000-talet med 2002 som en markerad topp. Då togs det enbart av Förarintyget över 14 000 st! Nästa topp var 2008 med totalt 24 000 intyg. Då diskuterades båtkörkortet som bäst. Å andra sidan hade vi då en finanskris på hösten med den oro det skapade. Bottenresultat på senare tid var det år 2000 då antalet Förarintyg stannade under 5 000 st. Sett mot den siffran så är trots allt 2010 ett bra år.

Många utbildare tycker att våren 2010 var trög med få kursdeltagare. Fler säger dock att hösten blev bättre. Återstår att se om den trenden fortätter 2011.

Köp segelbåt!

Under många år har rätt små snabba båtar som styrpulpetbåtar, hyttbåtar och daycruisers varit storsäljare. Inget motsäger att dessa båtar även i framtiden kommer att sälja i många exemplar – trots bensinpriset. Båttypen passar många människors båtliv bra, båten är enkel att sköta och många säljare av dessa båtar säljer servicepaket med vinterförvaring. Men till alla er som har en sådan båt har vi en fråga: Vore det inte roligt att pröva något annat också? Det finns i dag ett stort begagnatutbud av mindre billiga övernattningsbara segelbåtar lämpliga för nybörjarsegling. Båtarna är trots det lilla formatet ”riktiga” båtar, med möjlighet till övernattning för upp till fyra personer, enklare matlagning, förrådsutrymmen mm. För 50 000 kr får man en bra IF eller Maxi 77 med utombordsmotor. När dessa båtar var nya ansågs de fungera bra som familjebåt. Kravet på komfort har dock ökat så många kanske hellre ser dessa båtar som dagtursbåtar med möjlighet till enstaka övernattning. För två personer kan dock utrymmet räcka för betydligt längre vistelse till sjöss. Om man köper någon av de vanliga båttyperna kan man ofta få tillbaks det man gav för båten om något eller några år. En sökning på Blocket eller liknande sida visar också en månadskostnaden med finansiering ungefär i samma nivå som en mobiltelefonräkning, d v s 400 -500 kr per månad. Givetvis måste man till det lägga bryggplats, sjösättning och upptagning mm. Räkna med en effektiv dags arbete i samband med upptagning och en heldag inför sjösättning. Kan det inte vara värt det för att få en riktig segelbåt?

Undvik udda modeller, en utombordsmotor är betydligt enklare och billigare i underhåll (men inte lika bekväm), satsa på komplett båt i bra skick med all utrustning som vagga och utrustning för vinterförvaring och bra segel. Den kostar lite mer men blir billigare i längden. Och den blir lättare att sälja om du tröttnar. En risk är att du i stället blir entusiastisk seglare och byter upp dig i storlek…

Glöm inte att ta Förarintyget och att gå en seglarkurs innan sommaren!

Notiser:

 • Sjöfartsverket lanserar en applikation för mobiltelefoner kallad Viva som i realtid ger vindhastighet, vindstyrka och vattenstånd från ett 60-tal mätstationer. Tjänsten kommer att vara gratis under 2011. Läs mer på:  http://www.sjofartsverket.se/sv/e-tjanster/Sjalvbetjaningstjanster/ViVa---Vind--och-vatteninformation/ViVa-for-mobiltelefon/

 • Olycksstatistiken för 2010 visar att antalet omkomna i fritidsbåtolyckor har fortsatt sjunka. Totalt omkom 29 personer under 2010. Liksom tidigare sker över hälften av dödsolyckorna i skyddade farvatten. Även om 29 omkomna givetvis är 29 för många ska detta ställas mot tidigare siffror. T ex på 1960-talet var antalet omkomna långt över 100 personer trots att det då inte fanns ens hälften så många fritidsbåtar som i dag. Bidragande orsaker till den positiva utvecklingen är ett bättre säkerhetstänkande där man i dag utbildar sig för båtliv, använder flytväst och övrig säkerhetsutrustning samt att båtar i dag är säkrare än de var tidigare.
  Läs mer om 2010 års statistik på: http://www.transportstyrelsen.se/Sjofart/Fritidsbatar/Olycksstatistik---fritidsbatar/

 • Till båtsäsongen 2011 kommer många nya båtsportkort. Dessa är samtliga i det nya materialet som funnits något år och som är både fuktsäkert och vikstarkt. De nya båtsportkorten är:
  Vänern (utkommit)
  Stockholms skärgård, norra (februari)
  Stockholms skärgård, mellersta (februari)
  Stockholms skärgård, södra (februari)
  Kalmarsund (april)
  Hanöbukten (april)
  Dalslands kanal (april)
  Göta kanal (april)
  Övriga sjökort uppdateras som vanligt.
  Glöm inte att uppdatera dina gamla sjökort. Länken till Underrättelser för Sjöfarande (Ufs) är: http://www.sjofartsverket.se/sv/Infrastruktur-amp-Sjotrafik/Sjogeografisk-information/Publikationer/Underattelser-for-sjofarande-Ufs/

 • I delredovisningen Transportstyrelsen höll för Näringsdepartementet i slutet av 2010 bertäffande toalettavfall från fritidsbåtar föreslår man följande:
  Ett generellt förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar
  En båt med fast installerad toalett ska ha möjlighet att förvara toalettavfall
  ombord och kunna lämna det iland. Undantag föreslås från detta krav om båten tagits i bruk inom EES-land före 1 juli 1998.
  Kustbevakningen ska utöva tillsyn och kan utförda ordningsbot
  Utsläpp av toalettavfall tillåts från 2 sjömil utanför fartområde D samt 2 sjömil från öar utanför detta område.  Tömning av toalettank är alltså bara tillåten på öppet hav.
  Återstår att se vilket beslut som kommer att fattas. Läs mer på:
  http://www.transportstyrelsen.se/Sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/