Våra sjölivskurser

FÖRARINTYG 

För en säker och rolig båtfärd inomskärs är det viktigt att flera ombord har kunskap om sjölivet. Denna kurs innehåller grunderna i traditionell navigation, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, miljötänkande, sjöväder och sjömanskap. Vi berör även den nya elektroniska navigationen, dess fördelar och fallgropar.  Dessutom erbjuder vi praktikpass. Efter avslutad kurs anordnas prov för Förarintyg.

KUSTSKEPPARINTYG

Detta är en direkt fortsättning för dig som tagit Förarintyg. Kursen ger dig den kunskap som du behöver för en längre färd utomskärs. Du lär dig bland annat kustnära navigering, navigering i mörker och dålig sikt, säkerhet ombord och principerna för GPS, radar och SRC/VHF. Har du ett skepp (minst 12x4 meter) är Kustskepparintyg ett krav.
Praktikpass erbjuds. Efter avslutad kurs anordnas prov för Kustskepparintyg. Ett intyg för dagerpraktikpass från Förarintygskursen är ett krav för att få ta Kustskepparintyget.

KOMBINERAT FÖRAR- OCH KUSTSKEPPARINTYG

Kursen för dig som har praktisk färdighet till sjöss men saknar Förarintyg eller har ett gammalt Förarintyg. Utbildningstakten är mycket hög och du får lägga ner en del tid på hemarbete. Vi läser snabbt in Förarintyg och fortsätter sedan med Kustskepparintyg.
Tillhörande praktikpass anordnas. Prov för Förar- och Kustskepparintyg anordnas.

UTSJÖSKEPPARINTYG

För att gå denna kurs är det viktigt att du redan har Kustskepparintyget eller motsvarande kunskaper, för att kunna tillgodogöra dig de kunskaper som ingår i utsjöskepparkursen. Vi lär oss navigering utomskärs och till havs. Det har blivit allt vanligare att ta sig ned till Medelhavet med egen båt. Utsjöskepparintyg omfattar det du behöver känna till för att göra denna färd säker. Tidvattenberäkningar, utrustning, nautiska publikationer, radiotrafik m m ingår i kursen. Efter avslutad kurs anordnas prov för Utsjöskepparintyg.

SEGLARINTYG 1

I den här kursen får du lära dig grunderna i konsten att segla, att hantera och segla en mindre segelbåt inomskärs i gott väder. Du lär dig de fyra segelsätten, sjövett, väjningsregler, båtens olika delar, väderobservationer, att hantera segelbåten i och utanför hamnar, vid tilläggning och ankring mm.
Prov för Seglarintyg 1 anordnas.

SEGLARINTYG 2

Fortsättning på Seglarintyg 1. Du lär dig bland annat trimma seglen för att få bättre fart på båten. Vi seglar inomskärs i skiftande väderleksförhållanden.
Prov för Seglarintyg 2 anordnas.

SEGLARINTYG 3

Fortsättning på Seglarintyg 2. Lär dig bland annat att fintrimma seglen, att segla spinnaker samt att delvis segla utomskärs. Prov för Seglarintyg 3 anordnas.
För mer info om seglarintygen, se www.nfb.a.se .

KANALINTYG

Kanalintyg ger dig, tillsammans med Förarintyg och båtpraktik, behörighet att färdas på de europeiska inre vattenvägarna.
Prov i Kanalintyg anordnas.

HANTERA EN MOTORBÅT I HAMN OCH PÅ FJÄRD

Lär dig köra motorbåt. Lägg till i olika vindriktningar vid Y-bommar, kaj, boj eller i naturhamnen för ankar. Bemästra den levande kraften i båten. Lär dig propellerverkan, rörelse-, sväng-, vind- och vågkrafter, ta kommandot själv. Efter avslutad kurs kommer du att känna dig mycket säkrare och tryggare när du är på sjön. Inget intygsprov.

MANÖVERINTYG FÖR HÖGFARTSBÅT

Lär dig framföra och hantera en planande motorbåt i minst 25 knop, powertrim
och trimplan, sjövägsregler, säkerhet, miljö, sjövett, omkörningsteknik genom svallvågor, giregenskaper m m.
Förkunskapskrav: Förarintyg samt kunskap och praktisk erfarenhet av framförande av motorbåt. Intygsprov anordnas.

ASTRONOMISK NAVIGERING 

Lär dig grunderna för hur man navigerar med hjälp av solen, månen, planeterna och
stjärnorna. Kursen ger ej intyg.

SRC – Short Range Certificate, (BÅTRADIO - "VHF-CERTIFIKAT")

En väl fungerande båtradio ökar väsentligt sä­kerheten ombord. Med VHF-radio når du sjöräddningen, båtar i närheten och telefonnä­tet, vilket  du inte alltid kan göra med en mobil­telefon på grund av otillräcklig täckning eller räckvidd. Med VHF-radio kan du få detaljerade kustväderprognoser, läkarkonsulta­tion m m. För att få använda en VHF måste du ha ett Short Range Certificate, SRC.
Prov för SRC anordnas.

RADARINTYG FÖR FRITIDSBÅTAR

Förkunskapskrav är Förarintyg. För att få fullt utbyte av en radarutrustning måste du känna till dess funktioner och hur den används för positionsbestämning och navigering i skärgård. Radarintygsprov anordnas.

GPS – ELEKTRONISK NAVIGATION

Lär dig att praktiskt använda din navigator till fullo – fastna inte i manualer! Kursen ger dig möjligheter att effektivt utnyttja hela registret på din navigator och satellitsystemet GPS. Vi går även igenom de digitala sjökortens styrkor och svagheter. Du bör ha elementära kunskaper inom navigation och data.

BÅTMEKANIKERINTYG

Många sjöräddningsuppdrag sker på grund av motorstopp i fritidsbåtar. Motorstoppet hade lätt kunnat undvikas eller klaras av om någon ombord hade haft kunskap om motorn! Du behöver inte ha några förkunskaper. Kursen ger dig en allmän information om hur du själv lätt kan vårda din båtmotor och avhjälpa enklare fel. Prov för Båtmekanikerintyg anordnas.

FARTYGSBEFÄL KLASS VIII

Vill du köra båtcharter, båttaxi eller annan form av kommersiell båttrafik är Fartygsbefälsexamen klass VIII ett krav. I den ingår Kustskepparintyg, Radarintyg, SRC/VHF-certifikat, kunskaper i sjukvård och brandskydd samt författningskunskaper.
Efter avslutad kurs har du möjlighet att examineras i Fartygsbefälsexamen.

MASKINBEFÄL KLASS VIII 

Krav för dig som kör kommersiellt med en maskinstyrka över 405 kW och bra kunskap för dig som vill veta mer om hur olika typer av motorer/maskiner är uppbyggda.
Efter avslutad kurs har du möjlighet att examineras i Maskinbefälsexamen.