Vad är faktureringsmetoden?

Det finns två olika metoder för bokföring – faktureringsmetoden och kontantmetoden

Faktureringsmetoden innebär att man bokför fakturor löpande

Faktureringsmetoden är huvudmetoden för den löpande bokföringen. Den innebär att utgående faktur förs in i bokföringen på det datum de är utställda och inkommande fakturor på det datum de är inkomna - det vill säga på fakturadagen eller ankomstdagen. I det här skedet bokförs fakturan som en kundfordran eller en leverantörsskuld. Samtidigt ska du också redovisa momsen.

När du får betalt för din kundfordran eller du betalar din leverantörsskuld bokförs även denna affärshändelse. När företaget bokför enligt faktureringsmetoden ger redovisningen en bättre bild av företagets ställning och resultat löpande under året än om företaget bokför enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att man bokför fakturor vid betalning

I företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får bokföringen av fakturorna skjutas upp tills fakturorna har betalats. Därmed blir det bara ett bokföringstillfälle per faktura. Detta kallas kontantmetoden.

Om du använder kontantmetoden bokförs inte fakturorna när du skickar dem till kunden eller när du själv tar emot fakturor, de bokförs först när de betalas. Det är bara vid räkenskapsårets slut (bokslutsdagen) som ännu obetalda fakturor tas in i bokföringen.

Lär dig mer om bokföring hos Medborgarskolans kurser.

Klicka här för att hitta en kurs på din ort