Khaldouns väg in i svenska språket

Ett stort tack till Sverige och det svenska folket. Ni har öppnat era gränser och ert hjärta och gett mig trygghet och värme. Det har jag saknat länge. Här har jag hittat hem, och det är jag mycket tacksam för.

Orden är Khaldoun Sariouls, en 45 år gammal sjukgymnast och specialistläkare från Damaskus. När han kom till Sverige kunde han inte ett enda ord svenska, men nu är ordförrådet brett, grammatiken avancerad och viljan att prata stor. Han vet att svenskan är hans väg in i samhället, vägen till jobb och en framtid här.

Svenska är svårt, det medger han, men det har inte hindrat honom. För när vi träffar Khaldoun är det bara ynka fyra månader sedan han kom till Sverige efter att ha flytt från Syrien. Tiden har han tillbringat på Knebildstorps asylboende i Halmstad, och nästan varje dag klockan 10 har han gått till uppehållsrummet och pratat svenska med Medborgarskolans medspråkare på besök.

– Vi övar ord och pratar om mycket. Jag tycker om att lära mig. Jag drömmer om att arbeta som läkare och sjukgymnast i Sverige och då måste jag kunna bra svenska, säger han.

Medspråkarna som kommer till Knebildstorp är inga utbildade svensklärare utan personer i sysselsättningsfasen, alla med olika bakgrund. Medspråksuppdraget på Knebildstorp är viktigt ur flera aspekter; dels är det en del av medspråkarnas väg tillbaka till arbetslivet, dels hjälper de Khaldoun och de andra på asylboendet att bli bättre på svenska.

– De är jättebra lärare och svarar på alla frågor, säger Khaldoun. Vi har väldigt trevligt. Nu har Kahldoun Sarioul fått uppehållstillstånd och med det möjlighet att gå i SFI, svenska för invandrare, i 70 dagar. Inför det gjorde han ett språktest på arbetsförmedlingen för att avgöra vilken nivå hans svenska var på. Det visade sig att han direkt kunde hoppa över både A- och B-kurs.

– De undrade var jag hade lärt mig svenska så bra. ”På Medborgarskolan” svarade jag då.

Text: Sofia Eriksson Foto: Anders Andersson