Frågor och svar om personuppgifter

Hur används mina personuppgifter?

I och med att du godkänner köpevillkoren, vilket måste ske för att anmälan ska kunna göras, samtycker du till att registreras med personuppgifter i Medborgarskolans kundregister. Registret är till för att kallelser och fakturering till deltagarna ska kunna ske effektivt.

Registret förs också för att Medborgarskolan ska kunna informera om pågående och kommande studiecirklar/kurser och andra evenemang. Om du vill avböja information, meddela Medborgarskolan skriftligen