Frågor och svar om anmälningar

Är jag garanterad plats på kursen?
Nej, vi kan inte garantera plats förrän vi vet att kursen verkligen kommer igång. Det definitiva beskedet får du när kallelse/faktura kommer hem till dig ca 10 dagar före kursstart. Se vidare våra köpevillkor.

Materialkostnad?
Kostnaden för material ingår vanligtvis inte i kursavgiften.

Ska man/kan man köpa kursmaterialet (böcker/konstmaterial) av Medborgarskolan?
I de allra flesta fall finns kursmaterialet på plats när du kommer på första kurstillfället. I vissa fall betalas materialet på plats, men i många fall faktureras materialkostnaden.

Kan jag delbetala?
Ja, du kan få din avgift uppdelad på två eller tre delbetalningar. Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala.

Vad händer om ni ställer in en kurs och jag redan har betalat?
Medborgarskolan har rätt att ställa in en kurs eller ett evenemang om inte tillräckligt många deltagare anmält sig. Ställs en kurs in, och du redan betalat den så har du rätt att återfå kursavgiften.

Vad händer om jag är borta en gång?
Vi ser helst att du anmäler till kursledaren att du inte kan komma. Vi betalar inte tillbaka delar av kursavgiften.

Vad händer om ledaren blir sjuk?
Kurstillfället ställs in och ges vid ett annat tillfälle. Du går aldrig miste om kurstimmar.

Finns det lediga platser kvar?
Om kursen hunnit börja, och det inte står angivet att kursen är fulltecknad, kan det finnas platser kvar. Ta kontakt med ditt lokalkontor för mer information.

Blir det en fortsättning?
Troligtvis kommer vi att anordna en fortsättning. Om kursen verkligen blir av beror på om kursen får tillräckligt många deltagare och att det finns en kursledare.

Observera att särskilda villkor kan gälla för diplomutbildningar