Personnummer

Ett krav för att Medborgarskolan ska få statsbidrag. Anmäl dig hos ditt lokalkontor ifall du inte kan eller vill uppge personnummer.

English: If you do not have a swedish ID-number, please contact you local office to apply.