Tillbaka till Spanska

Spanska A2

  • Lär dig användbara fraser
  • Få tillgång till ett språk som talas i tjugo länder och av över fyrahundra miljoner människor
  • Få inblick i den spanska kulturen

Innehåll
Målet är att du ska kunna delta i samtal som innehåller ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen. Utgångspunkten är att du ska öva dig i att kommunicera. Du får bra baskunskaper i uttal, grammatik och ordförråd. Du lär dig också mer om kulturen i Spanien och Latinamerika.

Upplägg
Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle, vi träffas under 5 veckor. Du får träna på muntliga övningar och läsa enkla texter. Fokus ligger också på att lyssna på dialoger, korta berättelser och genomgång av grammatiken. Enkla dialoger, parövningar, uttalsövningar och rollspel är inslag i undervisningen

Förkunskaper
Kursen vänder sig till dig som har läst ca 40 studietimmar (2 terminer) eller har motsvarande kunskaper. Du kan uppfatta huvudinnehållet i korta, tydliga och enkla budskap. Du kan fungera i mycket enkla sociala samtal.
Vi utgår från Europarådets nivåskala, vilken är indelad i 6 steg: A1 - på denna nivå har du ytterst begränsade kunskaper och är näst intill nybörjare. A2 - du har fortfarande relativt lite kunskaper. B1 - du börjar få grepp om språket och du kan uttrycka dig ganska bra i vissa sammanhang. B2 - du har goda kunskaper. C1 och C2 - är avancerade nivåer. Befinner du dig på dessa nivåer har du ofta studerat språket på universitet eller motsvarande. Du talar och skriver språket obehindrat.

Kursmaterial
I den här kursen använder vi boken "Caminando 1" (2014) av Elisabet Waldenström, Ninni Westerman, Märet Wik-Bretz, Åsa Gustafsson och Åsa Bretz. Kostnad för kursmaterial ingår inte i kursavgiften.

Testa dina språkkunskaper!
http://www.medborgarskolan.se/amnesomraden/sprak-och-resa/europaradets-nivaskala-och-spraktest/europaradets-nivaskala-och-spraktest/

FORTSÄTTNINGSMÖJLIGHETER
Kursen kan förlängas om det finns tillräckligt många deltagare intresserade. Du får mer info från din ledare om förlängning.

KURSLEDARE
Edith Olson kommer ursprungligen från Mexiko. Spanska är hennes modersmål och hon behärskar svenska mycket bra i både tal och skrift, vilket gör att hon kan använda svenska och förklara vid behov. Edith har en fil kand-examen inom Pedagogik från Stockholms universitet och har läst ’Communication and Rhetoric for Leaders’ på Lunds universitet. Edith har arbetat som lärare i spanska på Folkuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan och på en gymnasieskola. Edith har ett stort språkintresse och har bl.a. läst franska, italienska och tyska på gymnasienivå och har bra grammatikkunskaper och förståelse för språkens beståndsdelar. Hon tycker om att arbeta och kommunicera med andra människor och har alltid nära till skratt…”Jag trivs mycket med att undervisa spanska. Deltagarna och jag har det trevligt och uppmuntran är en viktig faktor för att inlärningen ska gå bättre. Det gläder mig mycket när jag ser att deltagarana går från lektionen med ett leende… J ” Edith.


KURSMATERIAL
Kostnad för kursmaterial ingår inte i kursavgiften. Information om kurslitteratur kommer med kallelsen eller vid första kurstillfället.

Visste du att du som kund hos oss får rabatt på Bokus? Ta chansen och få rabatt på bl.a din kurslitteratur.
RABATT PÅ BOKUS
Alla som går kurs hos oss får rabatt på Bokus.
Läs mer om hur du gör <http://www.medborgarskolan.se/toppmeny/kurser-forelasningar/rabatt-pa-kursmaterial/>


BRA ATT VETA
Kom ihåg att 1 studietimme = 45 minuter

Har du läst våra köpevillkor? Ta reda på viktig information innan du anmäler dig eller fråga oss!
Kursavgiften går att dela upp utan extra kostnad!

Folkbildning skapar vi tillsammans i gruppen och den drivs framåt genom kunskapsutbyte. Det kan vara stort och smått, lokalt och globalt eller fysiskt och distans - det är upp till dig och din grupp. Vi på studieförbundet Medborgarskolan ger dig möjlighet att lära, utvecklas och byta erfarenheter och tankar. Du som individ påverkar studiecirkelns upplägg och innehåll genom ett demokratiskt inflytande.

Anmälan

Flexibel kursstart

Missade du kursstarten? Du kan börja i språkkursen efter att en kursen har börjat. Du betalar för resterande gånger. Se under respektive språk eller kontakta oss så hjälper vi dig!

Enskild undervisning i språk finns på Medborgarskolan

Individuell undervisning

Behöver du konversationsträning, läxhjälp eller extra finslipning inför en resa eller konferens? Tillsammans med ledaren bestämmer ni när ni ska träffas och vilka mål du har.
Ange vilket språk du är intresserad av när du anmäler dig.

Använd dig av Europarådets nivåskala och språktest innan du anmäler dig till en kurs. Nivåskalan är indelad i sex steg.

 

 

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.