Tillbaka till Utbildning för sjöfart

Praktisk Båtkörning - Mörker

INNEHÅLL OCH MÅL

Praktisk båtkörning - mörker är en båtkurs som leder till intyget "Båtpraktikintyg Mörker". Innehavaren av detta intyg har t.ex. läst sjökort, styrt efter navigeringshjälpmedel, identifierat fyrar, navigerat i fyrbelyst led mm. "Båtpraktikintyg Mörker" rekommenderas för den som erhållit Kustskepparintyg.

UPPLÄGG
Vi träffas vid ett tillfälle och utför de praktiska moment som ingår i intyget. OBS, kan bli med kort varsel pga. väderförhållanden.
Kursen utförs med godkänd examinator.
Certifieringen kostar 350:- och betalas till examinator direkt på plats.

Innehåll i kursen:
1. Säkerhetsgenomgång av fartygets säkerhets- och nödutrustning.
2. Genomgång och instruktion/förevisning av personlig säkerhetsutrustning.
3. Planera och välja lämpliga sjökort för resan.
4. Framföra fartyg i fyrbelyst led.
5. Identifiera fyrar genom tolkning av fyrkaraktärer samt identifiera flytande sjömärken med hjälp av dessas reflexmarkeringar eller fyrkaraktärer.
6. Utnyttja sektorsgränserna (w/r och w/g) vid navigering.
7. Påvisa svårigheter med avståndsbedömning i mörker.
8. Användande av navigeringshjälpmedel (t.ex. GPS, plotter, radar)
9. Utföra positionsbestämning under gång i mörker.
10. Utföra följande knopar: Dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part samt pålstek.
11. Delta i förtöjning och losskastning.

Om kursen är full så anmäl dig ändå eftersom vi lägger upp flera kurser eftersom.
I samarbete med Sjöräddningssällskapet

Preliminärt startdatum - invänta alltid din kallelse till kursen.
Ring oss - 0910-71 31 30 eller Sven-Erik Mattjus på tel: 070-5768215 för mer information.

Anmälan

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Söker du nytt jobb? Se våra lediga tjänster.

Se aktuella lediga jobb på Medborgarskolan

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi förbättrar människors liv genom ny kunskap.

Läs mer om Medborgarskolan