Tillbaka till Redovisning och beskattning

Personal- och löneadministratör, Diplomutbildning

Bli attraktiv på arbetsmarknaden

Visma Lön ingår i utbildningen

Inga förkunskaper krävs

Lär dig att självständigt sköta personal- och löneadministrationen i ett mindre eller medelstort företag eller ingå i en grupp personal- och löneassistenter på ett större företag. Du får kunskaper i de personal- och löneadministrativa grunderna samt de aktuella lagar och regler som styr arbetslivet. Vi arbetar med löneprogrammet Visma Lön 600.

Innehåll

Efter avslutad diplomutbildning till Personal- och löneadministratör ska du kunna arbeta med och ha kunskap om regler som styr anställningen, frånvarohantering och förmåner, löner- och semesteruträkningar, årsskiftesrutiner med tillhörande regelverk. Du har även kännedom om rekrytering och personalplanering samt känna till de regelverk som styr arbetsmiljön, t ex systematiskt arbetsmiljöarbete.

Följande ingår i utbildningen:

 • Rekrytering, anställning och introduktion
 • Avgång
 • Lagen om anställningsskydd
 • Arbetsmiljö
 • Ledarskap
 • Personalplanering och personalekonomi
 • Förändringsarbete
 • Löneadministration med tillhörande regelverk
 • Bruttolöneberäkning
 • Frånvarohantering och förmåner
 • Semesterledighet och semesterlön
 • Arbetsgivardeklaration
 • Skattekonto
 • Reseräkningar
 • Kontrolluppgifter och övriga årsskiftesrutiner
 • Praktisk tillämpning av Visma Lön.För att erhålla ett diplom krävs minst 80% närvaro och att du blivit godkänd på examinationen.

Upplägg

Kursen innefattar 48 studietimmar á 45 minuter (36 klocktimmar) fördelat på 12 sammankomster. Vi träffas på tisdagar klockan 13:00-16:15 under 12 veckor. Varje träffa betår av två 1,5 timmes block med en paus på 15 minuter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs då utbildningen är anpassad för dig som är nybörjare.

Kursmaterial

Kursmaterialet ingår inte i kursavgiften. Införskaffa kursmaterial till första kurstillfället, men vänta in din kallelse.

 • Personaladministration – i praktiken Faktabok av Yvonne Bogislaus, Ronny Andersson ISBN: 9789147095087
 • Löneadministration Fakta & övningar av Ulla Lindblad ISBN 9789147108244

Tag med din egen pc. Om du inte har en egen kan du låna av Medborgarskolan. Meddela detta vid anmälan. Medborgarskolan tillhandahåller Visma Lön 600.


Finansieringsmöjlighet

I samarbete med Humana Finans kan vi erbjuda räntefri avbetalning på 6 respektive 12 månader. Kontakta oss för mer information.

Kursledare

Kristina Johansson har arbetat som både ekonomi- och personalansvarig och ekonomichef i mer än tjugo år, främst inom hotell och restaurang. Hon har även varit med vid starten av TV4 och arbetat som avdelningschef på både Luleås och Malmös flygplats under många år. Kristina är även utbildad revenue manager.

Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell utveckling.

Anmälan