Tillbaka till Övrigt inom navigation

Kanalintyg på distans

Idag ett krav att ha kanalintyget för att få färdas på de europeiska inre vattenvägarna. Kursen ger dig kunskap om de speciella sjömärken och signalfigurer som finns på kanalerna. Förutom kanalintyget måste du ha minst Förarintyg inkl båtpraktik för att ge dig behörighet att färdas på de europeiska vattenvägarna

INNEHÅLL
Kursen ger dig kännedom om innehållet i CEVNI - Code Européen des Voies de Navigation Intérieure. CEVNI beskriver signaler, regler och tillvägagångssätt vid navigering på Europas inre vattenvägar. Europa är genomkorsat av floder, sjöar och kanaler som flitigt trafikeras av yrkestrafik. I fritidsbåtar på dessa vatten är det nödvändigt att känna till regelverket CEVNI och hur man skall förhålla sig till yrkestrafiken.

UPPLÄGG
Distansundervisning: du studerar i din egen takt och kommunicerar med din lärare via e-post.

Kanalintyg som distanskurs startar i stort sett en gång per månad. Passar inte denna starttid så håll utkik på hemsidan efter nästa start.

KURSLEDARE
Alla våra ledare genomgår Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Vi har ett ledarutvecklingsprogram som en del av vårt kvalitetssystem med möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utveckling.

KURSMATERIAL
Vi använder oss av Marian Martin "Euroregs for inland waterwys". Den kostar ca 100 kr. Vi skickar ut boken inför kursstarten o fakturerar den separat. Boken är på engelska vilket men mycket illustrativ och enkel. Det är bra att lära sig alla termer på engelska direkt då det är det språk man sedan använder i kontakten med personal utefter kanaler o slussar.

TEORIPROV
Efter avslutad kurs måste du som deltagare boka en tid för prov med en förhörsförrättare godkänd av NFB. Examinationsavgift ingår ej i kursavgiften, pris 300 kronor. Du ska ha fyllt 15 år för att få skriva provet.
Kursledaren går igenom hur ni kan boka förhör.

BRA ATT VETA
Du måste ha tillgång till dator och internet. Se till att du har angett en fungerande e-postadress.
Eventuell rabattorsak anges vid anmälan. Intyg krävs. Svenska Sjös kunder har 20% rabatt på nautiska kurser hos Medborgarskolan.
Kursavgiften går att dela upp på två eller tre månader utan extra kostnad.
Nautisk kompetens ger dig i många fall billigare båtförsäkring. Vid avslutad kurs/ avklarat intyg hos Medborgarskolan erhåller du rabatt hos Svenska Sjö

KONTAKTA OSS
Om du vill veta mer om kursen så ring vårt Kundcenter 075-241 6850 eller skicka epost till region.syd@medborgarskolan.se

RABATT HOS BOKUS
Ta chansen och få rabatt på bland annat kurslitteratur. Ange MEDBO14 som "Kampanjkod" och få 5% rabatt på www.bokus.com.
På www.medborgarskolan.se/bokusrabatt finns detaljerad information

Folkbildning skapar vi tillsammans i gruppen och den drivs framåt genom kunskapsutbyte. Det kan vara stort och smått, lokalt och globalt eller fysiskt och distans - det är upp till dig och din grupp. Vi på studieförbundet Medborgarskolan ger dig möjlighet att lära, utvecklas och byta erfarenheter och tankar. Du som individ påverkar studiecirkelns upplägg och innehåll genom ett demokratiskt inflytande.

Anmälan

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi förbättrar människors liv genom ny kunskap.

Läs mer om Medborgarskolan