Tillbaka till Måleri

Diplomutbildning: Konst

Vår diplomutbildning i konst är en grundläggande utbildning på dagtid med delmoment i bland annat måleri, teckning och skulptur. Utbildningen vänder sig till dig som vill förbereda dig för högre konstnärliga studier, gå vidare i ditt konstnärliga utövande eller helt enkelt söker ny energi i tillvaron! Kanske vill du lägga grunden till en helt ny yrkesbana eller krydda ditt CV med nya meriter.

INNEHÅLL
Utbildningen omfattar färglära, bildkomposition och ateljéstudier som stilleben. Teckningen innefattar studier i olika material som blyerts, kol och tusch. I skulpturen arbetar du med den tredimensionella formen efter skisser och teckningar som överförs till olika material. Övningar i komposition, arbete med ljus och skugga samt gestaltning av rum ingår. Vi studerar även konsthistoria och nutidskonst.

Utbildningen innefattar både praktiska och teoretiska moment och är till stor del upplagd i projektform, där du arbetar från skissförslag till färdigt arbete. Det är bra om den lärarledda undervisningen kan kompletteras med självstudier och att du har möjlighet att arbeta självständigt utanför den ordinarie lektionstiden.

UPPLÄGG
Teori varvas med praktik, men du arbetar främst med det praktiska lärandet. Tonvikten ligger på måleri och teckning. Undervisningen sker i grupp med handledning som stöder varje deltagares utveckling.

Kursen omfattar en kursdag i veckan, fredagar kl 09.00-15.15, under totalt 14 veckor.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

KURSLEDARE
Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans pedagogiska grundkurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt personlig och pedagogisk/metodisk utveckling.

KURSMATERIAL
Kursmaterial ingår inte i kursavgiften. Till utbildningen behöver du införskaffa material som bland annat färger, blyertspennor, skissblock och penslar.

Inför utbildningens start kommer att få ett informationsblad med mer utförlig information kring det material du behöver.

BRA ATT VETA
För diplom krävs 80 procents närvaro samt godkända kursmoment.

Kursen är inte studiemedelsberättigad. Om du vill kan du dela upp kursavgiften på tre delbetalningar (detta anger du i meddelandefältet när du anmäler dig).

Anmälan