Tillbaka till Engelska

Engelska B2

  • Vår tids internationella språk
  • Enligt vissa beräkningar talar över en miljard människor engelska

INNEHÅLL OCH MÅL
Kursen ger dig bra baskunskaper i uttal, grammatik och ordförråd. Stor vikt läggs vid förmågan att kommunicera. Enkla dialoger, parövningar, bildövningar, uttalsövningar och rollspel är frekventa inslag i kursen.

UPPLÄGG
Kursens avsikt är att genom att ta upp berättelser ur brittiskt vardagsliv och ett studium av relativt många glosor ganska snart uppnå en viss förmåga att konversera om vardagsnära situationer. Återkommande moment är uttal, grammatiska strukturerad läsförståelse.

FÖRKUNSKAPER
Du bör ha gått 7-8 terminer eller motsvarande

Tänk på att du kan ligga på olika nivåer i muntlig och skriftlig förmåga, läs- och hörförståelse. Läs mer om Europarådets nivåskala på vår hemsida. Är du osäker på din nivå? Kontakta oss så hjälper vi dig.

KURSMATERIAL
Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Information om kursmaterial får du vid första kurstillfället.

Ta chansen och få rabatt på bland annat kurslitteratur. Koden som du ska använda för att få rabatten kommer att stå på din kallelse www.bokus.com.
På www.medborgarskolan.se/bokusrabatt finns detaljerad information.

KURSLEDAREN
Ledaren har genomgått pedagogiska studier för gymnasielärare och har även studerat engelska i England. Alla våra ledare har genomgått Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Vi har ett ledarutvecklingsprogram som en del av vårt kvalitetssystem. Där erbjuder vi alla ledare kontinuerlig möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utveckling.

BRA ATT VETA
Kom ihåg att 1 studietimme = 45 minuter

Anmälan

Använd dig av Europarådets nivåskala och språktest innan du anmäler dig till en kurs. Nivåskalan är indelad i sex steg.

 

 

Enskild undervisning i språk finns på Medborgarskolan

Individuell undervisning

Behöver du konversationsträning, läxhjälp eller extra finslipning inför en resa eller konferens? Tillsammans med ledaren bestämmer ni när ni ska träffas och vilka mål du har.
Ange vilket språk du är intresserad av när du anmäler dig.

Flexibel kursstart

Missade du kursstarten? Du kan börja i språkkursen efter att en kursen har börjat. Du betalar för resterande gånger. Se under respektive språk eller kontakta oss så hjälper vi dig!

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.