Tillbaka till Svenska som främmande språk

Swedish/Svenska nybörjare step 1

Svenska för nybörjare - Swedish for beginners - Schwedish für Anfänger - Sueco para principiantes
This course is for complete beginners, if you know some Swedish we recommend basic course 2 or 3.

FÖRKUNSKAPER - PREVIOUS KNOWLEDGE
Inga förkunskaper i svenska behövs - No previous knowledge in Swedish is required.
(Deltagarna måste kunna läsa och skriva det latinska alfabetet.)

UPPLÄGG - COURSE SCHEDULE
2 dagar per vecka i 5 veckor/2 days per week during 5 weeks.
1 lesson/study hour = 45 minutes. The course is totally on 30 study hours, 10 meetings

INNEHÅLL - CONTENTS
Grundnivån är indelad i tre kurser (à 30 studietimmar) och ger baskunskaper i ordförråd, uttal och grammatik. Stor vikt läggs vid förmågan att kommunicera. Enkla dialoger, parövningar och rollspel är frekventa inslag i undervisningen. Uttalsövningar återkommer under hela kursperioden.

The basic level is divided in three courses (30 study hours each) and will give you basic knowledge in vocabulary, pronunciation and grammar. A great importance is attached to the ability of communication. Simple dialogues, exercises in pairs, roleplays are common elements during the education. Exercises in pronunciation are regularly practiced during the whole course period.

KURSLEDARE
Anna Ekström.
Alla våra ledare har genomgått Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Vi har ett ledarutvecklingsprogram som en del av vårt kvalitetssystem. Där erbjuder vi alla ledare kontinuerlig möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utveckling.

KURSLITTERATUR - BOOKS
I denna kursen använder vi kurslitteratur som heter "Goda grunder - vardagssvenska för nyanlända" by Cecilia Fasth and Anita Kannermark.

SWEDISH PERSONAL ID NUMBER
If you dont have a Swedish personal IDnumber you can register by sending an e-mail with your name, date of birth, your citizenship/nationality, address and phone number to region.syd@medborgarskolan.se. You can also call 075-2416850.

We kindly ask you to observe that your application is binding. You are free to withdraw it no later than 14 days before the course is due to start.
If you withdraw your application after that, you will be charged with an annulment fee according to purchase conditions.

BRA ATT VETA - GOOD TO KNOW

Du får 5 % rabatt på www.bokus.com och 10% rabatt hos Akademibokhandeln. På www.medborgarskolan.se/bokusrabatt finns detaljerna.

You get a rebate at Bokus 5% www.bokus.com and 10% at Akademibokhandeln when you sign upp for a course.
Go to www.medborgarskolan.se/bokusrabatt for more information.

Anmälan

  • Kurslokal: Medborgarskolan, Hans Michelsensgatan 6 A, MALMÖ (Karta)
  • Ledare: Anna Ekström
  • Start: den 15 januari 2018
  • Dag och tid: Måndag, onsdag 10:00-12:15
  • Kurstimmar: 30
  • Tillfällen: 10
  • Kursnummer: 20842
  • Pris: 2295 kr

Fullsatt

Medborgarskolan MALMÖ

Hans Michelsensgatan 6 A, 21120 MALMÖ
Telefon: 075-241 68 50

Medborgarskolan Syd
Hans Michelsensgatan 6A
21120 MALMÖ

075-241 68 50
region.syd@medborgarskolan.se

Kontakta Medborgarskolan Malmö

Använd dig av Europarådets nivåskala och språktest innan du anmäler dig till en kurs. Nivåskalan är indelad i sex steg.

 

 

Enskild undervisning i språk finns på Medborgarskolan

Individuell undervisning

Behöver du konversationsträning, läxhjälp eller extra finslipning inför en resa eller konferens? Tillsammans med ledaren bestämmer ni när ni ska träffas och vilka mål du har.
Ange vilket språk du är intresserad av när du anmäler dig.

Flexibel kursstart

Missade du kursstarten? Du kan börja i språkkursen efter att en kursen har börjat. Du betalar för resterande gånger. Se under respektive språk eller kontakta oss så hjälper vi dig!

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.