Tillbaka till Trafikkunskap

Handledarutbildning: Övningskörning B-körkort

Introduktionsutbildning för privat övningskörning för behörighet B körkort i samarbete med PO´s trafikskola.

Denna introduktionsutbildning skall med nollvisionen som grund ge blivande handledare och elev vägledning, inför den privata övningskörningen.
Den skall därigenom bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten såväl under som efter körkortsutbildningen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:
- Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
- Hur man planerar och strukturerar övningskörning
- Viktiga faktorer för trafiksäkerheten
Nytt i introduktionsutbildningen fr.o.m. 1 januari 2011, är att teoretiska moment om miljö och sparsam körning skall ingå. Under utbildningen får du information om bland annat vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Vi diskuterar även på vilka olika sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation på olika sätt.

UPPLÄGG
En introduktionsträff omfattar 3 timmar samt 2 pauser a´ 15 minuter.
Under utbildningen får du information om bland annat vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Vi diskuterar även på vilka olika sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation på olika sätt. Efter utbildningen skall läraren utfärda ett intyg. PO:s Trafikskola rapporterar genomförd utbildning direkt till Transportstyrelsen via en e-tjänst

FÖRKUNSKAPER
Handledaren ska ha fyllt 24 år och inneha giltigt körkort och eleven ska vara fyllda 15 år och 9 månader (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

KURSLEDARE
Våra handledarutbildningar hålls av PO´s trafikskolas erfarna trafiklärare som har lång erfarenhet.

KURSMATERIAL
I kursavgiften ingår handledarboken samt vägmärkesförteckning och en del viktiga och nyttiga broschyrer samt ett övningskörningspaket som innehåller en extra backspegel att användas vid övningskörningen samt övningsskylt. Värdet på detta paket som ingår i kursavgiften är cirka 100 kr.
Syntest ingår också i kursavgiften till alla elever som går vår Introduktionsutbildning, värde 100 kr.

BRA ATT VETA
Tag med legitimation - gäller såväl handledare som elev!
Handledare och elev behöver inte gå introduktionsutbildningen tillsammans. Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig, utbildningen gäller i 5 år från det datum den genomfördes. Det krävs dock ansökan och godkännande för varje elev du ska övningsköra med.
Vill du veta mer om utbildningen: http://www.pos-trafikskola.se

Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från Medborgarskolan.

Anmälan

Rockband, bokcirkel eller syjunta? Är ni några personer som brukar träffas regelbundet för att lära er mer inom något ämne?

Starta egen cirkel

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi förbättrar människors liv genom ny kunskap.

Läs mer om Medborgarskolan

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare