Tillbaka till Trafikkunskap

Introduktionsutbildning - Handledarutbildning

Introduktionsutbildning för privat övningskörning för behörighet B körkort.

Datumet kan flyttas fram, alla anmälda kommer att få epost så fort datum är bestämt och då får man ta ställning till om man kan eller ej.

Denna introduktionsutbildning skall med nollvisionen som grund ge blivande handledare och elev vägledning, inför den privata övningskörningen.
Den skall därigenom bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten såväl under som efter körkortsutbildningen.

LOKAL
Kan komma att ändras om många anmälningar.

INNEHÅLL OCH MÅL
Målet är att ge dig som handledare tillsammans med din elev information och kunskap om regler, planering, och strukturering av övningskörning.
Tillhandahålla utbildning i säkerhet, ansvar, samt ge upplysning om var man kan hitta ytterligare information.

UPPLÄGG
En introduktionsträff omfattar 3 timmar. Det blir bland annat genomgång av olika blanketter mm

FÖRKUNSKAPER
Handledaren ska ha fyllt 24 år och inneha giltigt körkort och eleven ska vara fyllda 15 år och 9 månader.

KURSLEDARE
Vår ledare har många års erfarenhet av att utbilda i denna introduktionsutbildning och har den behörighet som krävs enligt Vägverkets föreskrifter med stöd av 8 kap. 3a § körkortsförordningen (1998:980).
Vår ledare har även arbetat som bilskollärare under många år.

KURSMATERIAL
Handledarboken för säkrare mängdträning, en per grupp.

Anmälan

Rockband, bokcirkel eller syjunta? Är ni några personer som brukar träffas regelbundet för att lära er mer inom något ämne?

Starta egen cirkel

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi förbättrar människors liv genom ny kunskap.

Läs mer om Medborgarskolan

Söker du nytt jobb? Se våra lediga tjänster.

Se aktuella lediga jobb på Medborgarskolan