Latin termin 8 i liten grupp A2 del 2

Latin är det språk som talades i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var dominerande skriftspråk i Europa.
Latin är ett indoeuropeiskt språk inom språkgruppen italiska språk. Man skiljer på latin och vulgärlatin, det folkliga talspråket i romarriket.
Latinet som talspråk dog ut efter romarrikets fall på 400-talet, men användes som vetenskapens internationella skriftspråk och som lingua franca i stora delar av Europa långt fram i tiden.
Latin används för vetenskapliga namn på djur, svampar, växter och sjukdomar, inom anatomin och är fortfarande betydelsefullt för att förstå europeisk historia och europeiska språk.
Accceptus!

Innehåll
Latin är ett språk som är grunden för flera av våra moderna, europeiska språk, vilket du kommer att märka och ha nytta av i andra språksammanhang.
Läsning av texter varvas med grammatik och ordförståelse. Genom att läsa texter tar vi också del av latinets rika kulturella arv.
Vi studerar latinets inflytande på det moderna språken, engelska och svenska.

Upplägg
Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle, vi träffas i 10 veckor.

Förkunskaper
- Du bör ha läst 140 studietimmar eller motsvarande kunskaper.

Kursledare
Josephine Appelgren är född och uppväxt i England, där hon studerade i en latinskola. Hon har undervisat i latin i flera år.

Kursmaterial
Kursbok: "Vivat Litteratura Latina" av Staffan Edmar, Almqvist & Wiksell.

Rabatt hos Bokus och Akademibokhandeln
Under den termin som du är deltagare hos Medborgarskolan får du 6 % rabatt på www.bokus.com och 10 % på Akademibokhandeln.
Läs mer om hur du gör på http://www.medborgarskolan.se/toppmeny/kurser-forelasningar/rabatt-pa-kursmaterial/

Bra att veta
Liten grupp = minst 4 och högst 8 deltagare.
Alla kursstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen med definitivt startdatum ca 10 dagar före kursstart.
Vill du delbetala kursen? Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller ring 010-157 63 61 så hjälper vi dig.

Anmälan

Vill du lära dig konsten att få folk att lyssna? Vi har många olika kurser i retorik att välja mellan.

Study Swedish in an 2 weeks intensive course for beginners.

Swedish for beginners

Har du alltid drömt om att skriva en bok? Den här utbildningen kan vara ett viktigt steg på vägen. Att skriva handlar om att framkalla bilder, att hitta det inre bildskapandet som är en del av skrivprocessen.

Läs mer om utbildningen här

Få hjälp av vår kursledare att välja rätt kurs under våra inplaceringstest i början på terminen. Du kan också ta hjälp av Europarådets nivåskala och bedöm själv din nivå.

Se aktuella datum för våra inplaceringstest eller ring 010-157 63 61 och boka en tid!

Inplaceringstest/rådgivning