Persiska för nybörjare i liten grupp

Persiska språket heter på persiska "fârsi". Det finns även en äldre, alternativ form "pârsi". Det är denna som ligger till grund för stammen pers- i den svenska benämningen persiska.
Språket tillhör den indoiranska förgreningen av den indoeuropeiska språkfamiljen. Idag består språket till en stor del av modifierade arabiska ord och skrivs med en modifierad form av det arabiska alfabetet. Persiskan indelas i omkring 14 större dialekter.

Persiska talas av nästan 120 miljoner människor, varav ca 40 miljoner talar det som modersmål. Förutom Iran pratas persiska även i Afghanistan, Uzbekistan, Qatar, Tadzjikistan, Förenade arabemiraten, irakiska Kurdistan, USA, Kanada och delar av Västeuropa.

Innehåll
Kursen innehåller en presentation av de språkliga formerna och uttryckssätten i persiska, vi går igenom den grundläggande strukturen i språket för att kunna klara av enkla vardagssituationer.
Vi tränar på uttal, ord och grammatik samt inblick i den persiska kulturen.

Upplägg
Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle, vi träffas under 10 veckor.

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs.

Kursledare
Det är något speciellt med våra kursledare...!
Våra kursledare har i regel språket som sitt modersmål eller har en gedigen utbildning inom sitt språk.
Medborgarskolan erbjuder varje termin många bra utbildningar som underlättar ledarens pedagogiska arbete och stimulerar till personlig utveckling.

Kursmaterial
Kursboken "Persiska för nybörjare", ingår inte i kursavgiften.
Du kan köpa boken på Studium Bookshop, Karlavägen 4, Stockholm. 30 % rabatt mot uppvisad kallelse.

Under den termin som du är deltagare hos Medborgarskolan får du 6 % rabatt på www.bokus.com. Rabattkoden står i din kallelse.
I Akademibokhandelns butiker kan du under samma period erhålla 10 % rabatt på böcker, papper och kontorsvaror.

Bra att veta
Liten grupp = minst 4 och högst 8 deltagare.
Alla kursstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen med definitivt startdatum ca 10 dagar före kursstart.
Vill du delbetala kursen? Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller ring 010-157 63 61 så hjälper vi dig.

Anmälan

Study Swedish in an 2 weeks intensive course for beginners.

Swedish for beginners

Missa inte att vi erbjuder online-kurser i bland annat spanska, italienska och japanska.

Läs mer om våra online-kurser!

Vi har även språkkurser i Täby - Franska, Italienska och Spanska.

Se kommande kursstarter

Introduktion till modern standardarabiska, som är det gemensamma språket för alla arabländer. Det används i första hand i tidningar, TV och i övriga officiella sammanhang.

Arabiska