Tillbaka till Redovisning och beskattning

Bokföring fortsättning med Visma

  • Erfarna och engagerade kursledare
  • Kurser över hela landet
  • Höga kvalitetskrav

Ta bokföringen in i datorn - Lär dig Visma. Detta är en fortsättning på vår grundkurs i bokföring där du nu blir än säkrare på den löpande bokföring, momsredovisning, skatter, arbetsgivaravgifter och annat i företagets eller föreningens ekonomi.

INNEHÅLL OCH MÅL
Löpande bokföring och redovisning av moms, skatt, arbetgivaravgift mm. Passar såväl privatperson som dig med eget företag och även den som behöver grundläggande bokföringskunskaper på sitt arbete.
Bokföringens grunder med datorstöd
En praktiskt inriktad kurs där du lär dig kontera och föra dagbok. Du lär dig vad och hur du ska bokföra, vad lagen säger om bokföring. Du lär dig hantera moms, skapa verifikationslistor ta ut rapporter som huvudbok, balans- och resultatrapport.

FÖRKUNSKAPER
Grundkurs i bokföring krävs eller motsvarande erfarenhet. Kursen är andra delen av våra bokföirngskurser. Del ett är Bokföring grundkurs och del tre är Visma Administration och bokföring.

KURSLEDARE
Alla våra ledare har genomgått Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Vi har ett ledarutvecklingsprogram som en del av vårt kvalitetssystem. Där erbjuder vi alla ledare kontinuerlig möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utveckling.

KURSMATERIAL
Vi använder oss av Bokföring från början Faktabok av Rolf Johansson, Claes Ridderström och Caroline Östgren.
ISBN: 9789147099030 Vänligen se till att ha inhandlat boken till första kurstillfället.

BRA ATT VETA
Eventuell rabattorsak anges vid anmälan. Intyg krävs.
Kursavgiften går att dela upp på två eller tre månader utan extra kostnad.

RABATT HOS BOKUS
Ta chansen och få rabatt på bland annat kurslitteratur. Ange MEDBO14 som "Kampanjkod" och få 5% rabatt på www.bokus.com.
På www.medborgarskolan.se/bokusrabatt finns detaljerad information

Folkbildning skapar vi tillsammans i gruppen och den drivs framåt genom kunskapsutbyte. Det kan vara stort och smått, lokalt och globalt eller fysiskt och distans - det är upp till dig och din grupp. Vi på studieförbundet Medborgarskolan ger dig möjlighet att lära, utvecklas och byta erfarenheter och tankar. Du som individ påverkar studiecirkelns upplägg och innehåll genom ett demokratiskt inflytande.

Anmälan

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare