Kika in på vår betawebb

Snart lanserar vi vår nya webbplats. Vill du testa den redan nu? Sök kurser och evenemang på vår betawebb.

Tillbaka till Kontakttolk

Tolkutbildning - Rättstolkning, kompetenshöjande kurs för verksamma tolkar

 Här kan du förbereda dig bättre inför mötet i förvaltningsrätten, tingsrätten eller hos polisen och advokater. Denna tolkkurs ger dig nya verktyg för att det tolkade mötet mellan klienten och tjänstemannen/polisen/advokaten skall bli så rättsäkert som möjligt. Är också en kurs att komplettera med för dig som vill göra Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Innehåll:
Brotten
Brottmålsprocessen
Straffen och påföljderna
Straffens principer
Brottens uppbyggnad
Rättsprocessen från brott till straff
Övningar i viskningstolkning utifrån kursmaterialet
Terminologi
Rollspelsövningar

Omfattning: 50 tim realia/teori resp 50 tim språkhandledning
Schema klart i slutet av februari 2018 men kursen förläggs till kvällstid alt helger.

Förkunskapskrav: Grundutbildad tolk MYH, AF-tolk eller tolk med gammal utbildning (TÖI Stockholms universitet introduktionskurs + vardagsjuridik/asyltolkning)

Ingår i Medborgarskolans tolkutbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer www.medborgarskolan.se/tolk alt maila renee.andersson@medborgarskolan för ytterligare information.

Anmälan

Enskild undervisning i språk finns på Medborgarskolan

Individuell undervisning

Behöver du konversationsträning, läxhjälp eller extra finslipning inför en resa eller konferens? Tillsammans med ledaren bestämmer ni när ni ska träffas och vilka mål du har.
Ange vilket språk du är intresserad av när du anmäler dig.

Flexibel kursstart

Missade du kursstarten? Du kan börja i språkkursen efter att en kursen har börjat. Du betalar för resterande gånger. Se under respektive språk eller kontakta oss så hjälper vi dig!

Använd dig av Europarådets nivåskala och språktest innan du anmäler dig till en kurs. Nivåskalan är indelad i sex steg.

 

 

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.