Kika in på vår betawebb

Snart lanserar vi vår nya webbplats. Vill du testa den redan nu? Sök kurser och evenemang på vår betawebb.

Tillbaka till Redovisning och beskattning

God man för ensamkommande flyktingbarn

  • Erfarna och engagerade kursledare
  • Kurser över hela landet
  • Höga kvalitetskrav

Som God man för ett ensamkommande flyktingbarn företräder du barnets rättigheter, och om barnet får uppehållstillstånd kan du komma att utses till ”särskilt förordnad vårdnadshavare”. Vi går igenom asylprocessen, barns rättigheter, barnperspektiv och olika myndigheters ansvar.

Ett ensamkommande barn är ett barn under 18 år som kommer till Sverige för att söka asyl, utan en förälder eller annan legal vårdnadshavare som kan företräda barnet. Antalet ensamkommande barn ökade i Sverige under 2015, men i nuläget är det ytterst få som kommer till Stockholm.. De flesta ensamkommande barn är ungdomar mellan 14-18 år.

Att vara god man för ett ensamkommande barn innebär att man träder i vårdnadshavarens ställe som juridisk ställföreträdare för barnet. Gode mannens uppgift omfattar till exempel att biträda barnet vid möten på Migrationsverket och hos socialtjänsten. Att ansöka om ersättningar som barnet kan ha rätt till och företräda barnet i kontakter med skolan och vården. Som god man har man inte ansvar för den faktiska vården av barnet och ej heller någon försörjningsplikt. Eftersom möten avseende barnet i regel sker under dagtid, till exempel på Migrationsverket, krävs att Gode mannens huvudsakliga sysselsättning medger detta.

Kontakta aktuell överförmyndare för att undersöka vilka krav som ställs för uppdraget som god man och förvaltare då reglerna kan skilja sig mellan olika kommuner.

Innehåll
Gode mannens uppdrag
Asylprocessen
Barnens rättigheter och barnperspektivet
Olika myndigheters ansvar
Redovisning och arvode

Upplägg
Kursen är helt teoretisk, vi går igenom de moment som anges ovan, diskuterar exempel på situationer du som God man kan behöva hantera, och får insikt om vad uppdraget innebär.

Förkunskaper
Kursen kräver inga förkunskaper men det är viktigt att du har ett stort intresse för människor med speciella behov.

Kursledare
Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell utveckling.

Kursmaterial
"Ensamkommande barn och ungdomar" av Görel Strand och Kerstin Fälldin, socionom och enhetschef vid Överförmyndarnämnden i Stockholm. Du köper den och tar med till första kurstillfället, följer du länken här nedan får du rabatt på bokus.

Bra att veta
Uppehåll 10/5.

Rabatt hos Bokus och Akademibokhandeln
Under den termin som du är deltagare hos Medborgarskolan får du 6 % rabatt på www.bokus.com och 10 % på Akademibokhandeln.
Läs mer om hur du gör på http://www.medborgarskolan.se/toppmeny/kurser-forelasningar/rabatt-pa-kursmaterial/

Anmälan

Här lär du dig att göra bättre affärer i aktier och fonder globalt!

Läs mer om kurserna här!

Vill du jobba med ekonomi – kanske som ekonomiassistent? Den här utbildningen ger dig grunderna inom företagsekonomi och är en bra grund för ditt fortsatta yrkesliv.

Anmäl dig här

God man

Intervju / Kurs i God man

Vill du göra något för en medmänniska? I kursen får du veta vad det innebär att vara god man och hur du på bästa sätt kan utföra ditt uppdrag

Till kursstarter!

Läs intervjun med Max Lundgren

Se kommande kursstarer

Vi ställde några frågor till Yvonne som har gått grundkurs i aktiekunskap på Medborgarskolan i Stockholm.

Läs intervjun