Tillbaka till Psykologi

Coacha dig till förändring

Utmaningen som vi alla står inför i livet är att hitta vår motivation och agera. Ju mer positiva känslor vi har kring att göra något desto starkare är vår motivation. Trots detta har vi lätt att hitta undanflykter, speciellt för saker som kan vara lite obekväma och utmanande istället för att känna glädje och verklig motivation!

Innehåll
Kursen kommer att inspirera dig till att hitta din egen motivation och agera. Du kommer lära dig hur du kan öka din motivation och sätta tydliga mål i ditt liv. Vi kommer att diskutera vad inre och yttre motivation är och med hjälp av motivations lista ta reda på var du befinner dig i din utveckling. Tillsammans arbetar vi med övningar diskussioner och reflekterar. Några verktyg är att arbeta enligt ett motivations psykologiskt perspektiv som bidrar till beteende förändring.

Upplägg
Kursen går en gång varannan vecka under fem sammankomster, samma veckodag och tid. Eventuella lov eller uppehåll bestäms tillsammans i gruppen och med ledaren vid kursens första tillfälle. Kursen omfattar 2x45 minuter per kurstillfälle.

Förkunskaper
Du behöver inga förkunskaper för att delta.

Kursledare
Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans pedagogiska grundkurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt personlig och pedagogisk/metodisk utveckling.

Bra att veta
Du får en faktura/kallelse med definitivt startdatum skickad till din angivna e-postadress.
Vill du delbetala kursen? Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala.

Anmälan

Vi hjälper dig att knyta nya kontakter med arbetsgivare, hitta dolda jobb och vässa ditt jobbsök — utifrån dina behov. Tillsammans når vi längre.

Stöd och matchning

Någonstans i vårens kursutbud finns en kurs som är för bra för att vara sann, lite för knäpp, lite för udda. Kan du hitta den?

Tävla om 5 st presentkort á 1 500 kr!

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi förbättrar människors liv genom ny kunskap.

Läs mer om Medborgarskolan