Tillbaka till Livsåskådning och filosofi

Vad innebär det att existera?

En diskussions- och läsecirkel där vi tittar på viktiga livsfrågor!

Innehåll och upplägg
Sätt dig in i filosofiska resonemang! Med filosofiska ögon fördjupar vi oss i viktiga livsfrågor. Du får insikter i hur olika filosofer - främst Sören Kierkegaard - har reflekterat omkring existensiella frågor. Vi samtalar om hur detta relaterar till våra egna erfarenheter. Vi läser och samtalar och du får ett fungerande språk för att uttrycka dina känslor vilket gör de mer hanterbara

Dag 1
Föredrag - Existentiell hälsa -Diskussion
Dag 2
Föredrag – Vad är filosofi? Antikens honnörsbegrepp - det SANNA, det GODA och det SKÖNA - Diskussion
Dag 3
Föredrag – Existentialismens grundantagande utifrån Sören Kierkegaards och Jean Paul Sartres författarskap - Diskussion
Dag 4
Föredrag – Existentiell frågor och perspektiv- Diskussion
Dag 5
Föredrag – Vad kan ge livet mening; om hopp och hoppfullhet- Diskussion
Dag 6
Föredrag – Existentiell styrka; om tro som kan vara resurs till inre frid - Diskussion

Förkunskaper
Det här är en nybörjarkurs, du behöver inte några förkunskaper.

Kurslitteratur
Power Point presentationer
Artiklar som behandlar existensella frågeställningar
Kopior delas ut från Kierkegaards författarskapKursledare
Karin Linnell, högskoleadjunkt med särskilt intresse för Sören Kierkegaards författarskap.

Anmälan

Föreläsning 19 april

Byt ut dina mellanmål och få stor effekt på hälsan! Att skaffa sig nya, bättre vanor behöver varken vara krångligt eller tidskrävande.

Anmäl dig här!

Med vilda och odlade växter som är sprängfyllda med näring och vitalitet kan man göra härliga produkter som ger huden all den näring och omsorg den behöver.

Lördag 19 maj

Spela med oss! Såväl vuxna som barn kan spela enskilt eller i grupp. Vi har sång, gitarr, piano, trummor med mera.
Välkommen

Vi har kurser för dig som vill komma närmare både ditt djur och vår underbara natur!