Tillbaka till Kustskepparintyg

Kustskepparintyg

  • B-körkort på sjön
  • Nu kan du lämna skärgården och segla på öppet hav
  • Segla/kör en båt som är längre än tolv meter och bredare än fyra meter

Detta är en direkt fortsättning för dig som har tagit Förarintyg. Kursen ger dig all den kunskap du behöver för att göra en längre färd utomskärs. Du lär dig bl a navigering utomskärs och till havs, mörkernavigering, säkerhet ombord och principerna för GPS, radar och SRC. Har du en båt som är minst 4 x 12 meter är Kustskepparintyget ett krav.
OBS! Förarintyg samt intyg om genomfört dagpraktikpass för Förarintyg är ett förkunskapskrav för att få Kustskepparintyg

Prov anordnas för våra deltagare. Avgiften betalas direkt vid provtillfället,.

Förkunskap: förarintyg/skärgårdsskepparexamen.

Anmälan

Stort grattis säger vi till Hanna Bratt och Alma Andersson som är utsedda till Årets ledare 2017 av Medborgarskolan Region Mitt!

Läs mer

90-åriga Anna-Märta engagerar diskussionspigga pensionärer.

Läs vidare

Stort grattis säger vi till Emil Alstermark som är utsedd till Årets utvecklare 2017 av Medborgarskolan Region Mitt!

Läs mer

Följ oss på Facebook..

Så får du uppdateringar om arrangemang och kurser där du bor!

Medborgarskolan på Facebook