Tillbaka till För kropp och själ

Sattva Yoga - fortsättningskurs

Yoga

Yoga betyder union, att förena. Yoga ger en helhetsförståelse som är unik när det kommer till att förstå din egen fysiska, psykiska och känslomässiga/sociala hälsa. Yogan bygger på flera tusen år gamla filosofier om disciplin, kroppskontroll och levnadssätt. Tillsammans ger det en ökad medvetenhet kring sambandet mellan kroppen, sinnet och andningen.

Yogan består av åtta delar (ashtanga yoga); yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana och samadhi. De delar av yogan som är mest kända och utbredda i den västliga världen idag är asanas och pranayama, de fysiska övningarna och andningskontrollen.

Med en regelbunden träning ger yoga bla styrka och smidighet åt kroppen, stressnivån reduceras och sinnet blir mer harmoniskt och balanserat. Genom de precisa rörelserna och uppmärksamheten på subtila aspekter i ställningarna (asanas) nås en större självkännedom.

Hos oss på Sattva Yoga läggs tonvikt på precision och linjering i ställningarna. Vi använder hjälpmedel såsom bl a klossar, bälten och filtar, detta för att du ska kunna utföra ställningarna så korrekt som möjligt. Vilken ordningen som de olika grupperna av ställningar utförs i är också viktigt.

När yoga utövas på ett korrekt sätt är den inte bara fysiskt utmanande utan även meditativ. Den är lämplig för både den otränade och den vältränade, den som har skador samt för den som vill ha en kraftfull yogaträning.


Sattva Yoga

Sattva betyder bla; upplysande, ren eller god egenskap, vilken leder till klarhet och mental stillhet. På Sattva Yoga hoppas och tror vi att dessa är egenskaper som du kommer att upptäcka och utveckla hos dig själv, både på och utanför yogamattan.

Anmälan

Västerbottens medicinhistoriska museum

Kom och lyssna på föreläsningar under hösten.
Se program

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Vi kan erbjuda 500 kvm fina och fullt utrustade lokaler för de flesta ändamål - mitt i Umeås centrum.
Ring 090-77 96 11

Aktiva Seniorers hemsida

Det finns en rad förmåner och möjligheter på Medborgarskolan för medlemmar i Aktiva Seniorer. Läs mer här

Aktiva Seniorers hemsida