Kika in på vår betawebb

Snart lanserar vi vår nya webbplats. Vill du testa den redan nu? Sök kurser och evenemang på vår betawebb.

Tillbaka till Trafikkunskap

Introduktionsutbildning - Handledarutbildning

Introduktionsutbildning för B-körkort.
Denna introduktionsutbildning skall med nollvisionen som grund ge blivande handledare och elever vägledning, inför den privata övningskörningen.
Den skall därigenom bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten såväl under som efter körkortsutbildningen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:
- Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
- Hur man planerar och strukturerar övningskörning
- Viktiga faktorer för trafiksäkerheten
Nytt i introduktionsutbildningen fr.o.m. 1 januari 2011, är att teoretiska moment om miljö och sparsam körning skall ingå. Under utbildningen får du information om bland annat vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Vi diskuterar även på vilka olika sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation på olika sätt.

UPPLÄGG
En introduktionsutbildning omfattar 3 timmar samt 1 paus 15 minuter.
Under utbildningen får du information om bland annat vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Vi diskuterar även på vilka olika sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation på olika sätt. I samband med utbildningen rapporteras genomförd utbildning direkt till Transportstyrelsen via en e-tjänst.

EFTER KURSEN
När eleven har fått sitt körkortstillstånd och både elev och handledare har gått handledarutbildning
kan handledaren ansöka om tillstånd att vara handledare.
När handledaren har fått tillstånd att vara handledare kan övningskörningen påbörjas!

FÖRKUNSKAPER
Handledaren ska ha fyllt 24 år och inneha giltigt körkort och eleven ska vara fyllda 15 år och 9 månader (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

KURSLEDARE
Jan Stridsman
Kursledaren utbildad och godkänd av transportstyrelsen
Medborgarskolans ledare delar med sig av sina ämneskunskaper på ett inspirerande och engagerande sätt.
Vi har ett ledarutvecklingsprogram som en del av vårt kvalitetssystem. Där erbjuder vi alla ledare kontinuerlig möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utveckling.

KURSMATERIAL
I kursavgiften ingår handledarboken.

BRA ATT VETA
Tag med legitimation - gäller såväl handledare som elev!
Handledare och elev behöver inte gå introduktionsutbildningen tillsammans. Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig, utbildningen gäller i 5 år från det datum den genomfördes. Det krävs dock ansökan och godkännande för varje elev du ska övningsköra med.

Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från Medborgarskolan.

Anmälan

Söker du nytt jobb? Se våra lediga tjänster.

Se aktuella lediga jobb på Medborgarskolan

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi förbättrar människors liv genom ny kunskap.

Läs mer om Medborgarskolan