Tillbaka till Övrigt inom navigation

Kanalintyg 1 kurstillfälle, söndag våren 2017

Kanalintyg ger dig behörighet att färdas på de europeiska inre vattenvägarna.

INNEHÅLL
Du kommer att få kännedom om innehållet i CEVNI - Code européen des voies de navigation intérieure. CEVNI beskriver signaler, regler och tillvägagångssätt vid navigering av Europas inre vattenvägar. Europa är genomkorsat av floder, sjöar och kanaler som flitigt trafikeras av yrkestrafik. I fritidsbåt på dessa vatten är det nödvändigt att känna till regelverket CEVNI och
hur man skall förhålla sig till yrkestrafiken.

FÖRKUNSKAPER
Minimiålder 16 år. Prövande ska inneha Förarintyg eller Kustskepparintyg samt båtpraktik och SRC senast i samband med provets början.

Kurslitteratur
Den rekommenderade kurslitteratur som är nödvändig för kursen är RYA European Waterways Regulations <http://www.bryggboden.se/index.php/component/virtuemart/utbildningsmaterial/utbildningsmaterial-produkt-foer-produkt/laeroboecker/rya-european-waterways-regulations-320-detail?Itemid=0> eller en motsvarande litteratur, boken får även användas vid examineringen som uppslagsverk under provet. Därför är det extra viktigt att man medtager kurslitteraturen vid kurstillfället.


BRA ATT VETA
Vid godkänd examination, som sker i samband med kursen, får du en stämpel i din blå intygsbok som ska tas med till kurstillfället, denna fyller du sedan på med alla navigationsintyg du gör. Boken är skriven på svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Hyr du båt utomlands är boken ett måste.
Det tillkommer en kostnad med 450 kr för examinationsavgiften som betalas kontant på plats.

Anmälan är bindande!
Vi reserverar oss för att startdatum kan komma att ändras, alternativt att studiecirkeln ej kan starta p g a att för få deltagare är anmälda.
INVÄNTA DÄRFÖR ALLTID SKRIFTLIG KALLELSE.

VÄLKOMMEN!

Anmälan

Följ oss på Facebook och Instagram!

InstagramFölj oss på Facebook!

Inga problem!

Det går ofta bra att hoppa på i efterhand - ring oss!

075 - 241 68 30
(Regionens kundtjänst)

Rabatter för dig som läser på Medborgarskolan

Om du går en kurs hos oss kan vi erbjuda dig rabatter bla. på kurslitteratur.

Rabatter på böcker

Rabatt på sjölivskurs och båtförsäkring

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor