Tillbaka till Redovisning och beskattning

Bokföringens grunder - manuell Kvällar

  • Erfarna och engagerade kursledare
  • Kurser över hela landet
  • Höga kvalitetskrav

Har du, eller funderar du på att starta eget? Eller vill du kanske bara bredda din kompetens? Medborgarskolans grundkurs i bokföring ger dig som är nybörjare i ämnet en bra grund att stå på. Här får du lära dig allt om debet och kredit, vilka konton som används till moms och skatter, hur löpande bokföring går till och hur du upprättar ett bokslut. Ta chansen att lära dig något nytt som du har stor nytta av!

Innehåll och mål
Medborgarskolans grundkurs i bokföring har som mål att:
· Lära ut grundläggande bokföring
· Åstadkomma genuin förståelse för den dubbla bokföringens principer
· Skapa förståelse för underliggande önskemål från företagens olika intressenter samt för de myndighetskrav och den lagstiftning som motiverar och styr det regelverk som gäller avseende bokföringens kvalitet och utformning

Efter avslutad kurs ska du som deltagare kunna:
· Hantera normal löpande bokföring för ett mindre företag eller förening, inklusive moms, löner, sociala avgifter, skatter, avskrivningar och periodiseringar
· Självständigt kunna upprätta bokslut för sådant företag


Upplägg
6 tillfällen, 3 lektionstimmar (45min) per gång.

Förkunskaper
Ingen förkunskap krävs.

Kursledare
Anne-Helene Åhlström har arbetat med bokföring och också lett kurser uder många år.

Medborgarskolans kunniga kursledare delar med sig av sina ämneskunskaper på ett inspirerande och engagerande sätt. De vidareutvecklar kontinuerligt sin förmåga genom Medborgarskolans fortbildningsprogram inom vuxenpedagogik.

Kursmaterial
Kostnad för kursmaterial tillkommer och finns att köpa på Adlibris.com ( http://www.adlibris.com/se ). Bokföring från början, 341 kr, Bokföring från början - lösningar, 209kr ISBN 978 91 47 09 711 - 1.

Bra att veta
Ta med miniräknare till kursen.
Vi skickar kallelse och inbetalningskort inför kursstart.

Anmälan

Följ oss på Facebook..

Så får du uppdateringar om arrangemang och kurser där du bor!

Medborgarskolan på Facebook

Stort grattis säger vi till Ann Kock som är utsedd till Årets Kursledare 2015 av Medborgarskolan Region Mitt!

Läs mer

90-åriga Anna-Märta engagerar diskussionspigga pensionärer.

Läs vidare

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor