Tillbaka till Personlig utveckling

Skapa DIN framtid - nå mål o resultat - distanskurs

Att frigöra tid och att få mer pengar är en bristvara. Dessutom tycker en del att det är fult att tjäna pengar. Skulle du tillhöra den kategorin som vill leva din dröm i stället för att bara gå runt och drömma. Då är detta kursen som ger dig startkitet. Kursen hjälper dig att skapa din framtid, dina mål och tydliggjöra ditt resultat. Du har svaren inom Dig! Kursen hjälper dig att ta fram dem. Du säkerställer på kort tid att du lyckas.
Under sex veckor får du effektivitetstips knutet till ett veckotema.

FÖRKUNSKAPER
God datorvana

KURSMATERIAL
Inget separat kursmaterial behöver köpas in.

PERSONLIG COACHNING och FEED-BACK
Om man vill förstärka sin kurs med personlig coachning tillkommer en avgift på 1000 kr. Det innebär att Monica Ivesköld kommer att ha separata möten med dig som deltagare vid ett antal tillfällen under kursen.
Om du önskar veckovisa webinar så tillkommer en kostnad för det på 500 kr.
Vänligen ange om ni önskar detta i samband med din anmälan eller direkt till kursledaren i början av kursen.

KURSLEDARE
Monica Ivesköld driver företaget Resultat direkt och presenterar sig så här: Det som driver mig är nöjda kunder, människor som utvecklas och växer, samt delaktighet. Med en bakgrund som datatekniker och många olika utbildningar vet jag att det är människan som är den viktiga faktorn.

HUR FUNGERAR DISTANSKURSEN
Du arbetar via din dator genom inloggning i en studieplattform.
Varje dag får du en effektivitetsfiness och var 14:de dag har ni ett webinar.

BRA ATT VETA
Ingen rabattorsak ges vid denna kurs.
Kursavgiften går att dela upp på två eller tre månader utan extra kostnad.

RABATT HOS BOKUS
På www.medborgarskolan.se/bokusrabatt finns detaljerad information

Anmälan

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare