God man, online - (gäller inte ensamkommande flyktingbarn) löpande starter

Löpande starter, du kan anmäla dig och starta när du vill!

För att bli aktuell för uppdrag som god man och förvaltare i Göteborg måste du efter avslutad utbildning kontakta Överförmyndarförvaltningen i Göteborg och genomgå en kunskapstest.
Kontakta gärna aktuell Överförmyndare för att undersöka krav som ställs för uppdraget God man och förvaltare.

Vill du göra något för en medmänniska? Det finns många som behöver ditt stöd som god man, som ser till att deras rättigheter tillgodoses. Man kan säga att en god man fungerar som den förlängda armen ute i samhället. Alla som har intresse och känner medkänsla för dem som har speciella behov kan bli god man, den här kursen ger dig de kunskaper som du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag på bästa sätt.

Sedan den 1 januari 2015 finns ett utbildningskrav för att bli God man. Tillsammans med Stockholms Överförmyndarnämnd erbjuder Medborgarskolan den här utbildning.

Innehåll

Det vi går igenom i kursen är följande:
Vad innebär uppdraget som god man; sörja för person, bevaka rätt och förvalta egendom. Bevaka huvudmannens intresse i kontakter med myndigheter och andra samt ge huvudmannen stöd i att delta i samhället. Vi tar upp varför det är så viktigt att man har rätt till en god man och vilka huvudmannens rättigheter är. Vi går in på de olika delarna av godmansuppdraget och vad de innebär, såsom att hjälpa huvudmannen med sin ekonomi och att se till att huvudmannen får det stöd från samhället, som han eller hon behöver.

Upplägg

Kursen är upplagd på 6 avsnitt och du har 7 veckor på dig när du har registrerat dig på kursen. Du kan jobba med kursen var du än är, i din mobil, surfplatta eller på din dator. I ditt virtuella klassrum träffar du din kursledare och dina kurskamrater och du kan när som helst ställa frågor till kursledaren eller diskutera med kurskamraterna.

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper.

Kursledare

Johanna Gustavsson arbetar som jurist på Föreningen JAG, som är en ideell förening för personer med omfattande funktionsnedsättningar varav en omfattar en intellektuella förmågan.

Kursmaterial

Du köper boken "God man eller förvaltare: en praktisk handbok" av Kerstin Fälldin. Boken finns på Bokus och kostar 187 kr.

Bra att veta

Rabatt hos Bokus och Akademibokhandeln
Under den termin som du är deltagare hos Medborgarskolan får du 5% rabatt på www.bokus.com.

I Akademibokhandelns butiker kan du under samma period erhålla 10% rabatt på böcker, papper och kontorsvaror.

Anmälan