Tillbaka till Klass VIII-behörighet

Fartygsbefäl klass VIII - HT -17

Fartygsbefäl klass VIII är en yrkesinriktad vidareutbildning som ger dig
rätt att föra befäl på fartyg mindre än 20 bruttoenheter. Behörigheten krävs för att få utnyttja båten i kommersiell verksamhet.. Med kommersiell trafik menas, trafik med fartyg och en längd om
minst 6 meter och som nyttjas för annat ändamål än fritidsverksamhet, te.x. charter, då med rättighet att ta upp till 12 passagerare, eller yrkestrafik


Separata övningar inom HLR/sjukvård samt brand/brandsläckning säkerhet ingår i deltagaravgiften.

INNEHÅLL
Del A1, Bryggtjänst, navigation:
Sjökort, nautiska publikationer, symboler och förkortningar, hydrografi och sjökorts tillförlitlighet kurser och bäringar, rättning för deviation och missvisning, bestämmelser av fartygsposition genom utnyttjande av
landmärken, sjömärken etc., elektroniska navigationshjälpmedel, dess förmåga och begränsningar.
Meteorologi, väder- och väderinformationssystem. Internationella och nationella sjövägsregler.
Regler för bryggtjänsten, vakthållningen ombord, att planera och genomföra en resa inomskärs och kustnära farvatten.


Del A2 Bryggtjänst, Radar, separat kurs

Del B Miljö och fartygsteknik
- Grundläggande stabilitetsbegrepp.
- placering av last- och passagerare och dess inverkan på fartygets stabilitet m.m.

Del C1, Säkerhet, Brandskydd
- brandtriangeln
- brandorganisation ombord m.m.

Del C2, Säkerhet, hälso- o sjukvård
- grundläggande anatomi
- cirkulations- och- respirationssystem
- diagnostisering m.m.
- hypotermi Viktigt!

Del C3, Säkerhet: Personlig säkerhet
- säkerhetsorganisationen ombord
- vilka nödsituationer som kan uppstå, t.ex. brand, kollision och grundstötning
och vilka åtgärder som skall vidtas i samband med dessa m.m.

Del C4 Passagerarsäkerhet
- assistera passagerare till embarkeringsstation
- undvika och begränsa panik bland passagerare och besättning
- hjälpa passagerare med den personliga livräddningsutrustningen m.m.

Del D Nödåtgärder:
VHF-Kurs, separat kurs

Tillägg per person: Hantering av flotte ca 200 kr

UPPLÄGG
Veckokurs med en träff i veckan.

FÖRKUNSKAPER
Förarintyg, och kunskaper eller erfarenhet som motsvarar kustskepparintyget.

BRA ATT VETA
Teoriprov 1.000 kr tillkommer!
Vi skickar kallelse/faktura inför kursstart.
Alla startdatum är preliminära. Om kursen inte har tillräckligt med deltagare kan kursstarten bli framflyttad.
Medborgarskolan förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid färre deltagare än 6.
Delbetalning är möjligt

Anmälan

Umeå Fågelförening

Umeå Fågelförening bedriver aktiviteter kopplade till fåglar som riktar sig till såväl nybörjare som vana fågelskådare.
Se program

Besök Olofsfors bruk

Guidade turer och mycket andra aktiviteter på Olofsfors bruk!
Om guidningar se här

Aktiva Seniorers hemsida

Det finns en rad förmåner och möjligheter på Medborgarskolan för medlemmar i Aktiva Seniorer. Läs mer här

Aktiva Seniorers hemsida

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare