Tillbaka till Kontakttolk

Preparandkurs inför kammarkollegiets auktorisation (feb 2017)

INNEHÅLL OCH MÅL
Kursen är för dig som vill göra kammarkollegiets auktorisationsprov i februari 2017
De språk som är aktuella till februari 2017 är: Albanska, Arabiska, BKS, Bulgariska, Engelska, Franska, Lettiska, Polska, Sydkurdiska, Teckenspråk, Ungerska.
(Vi reserverar oss för att Kammarkollegiet kan ändra språk)

UPPLÄGG
Preparandkursen är på 125 studietimmar / 60 tim av dessa är realiarepetition, 15 tim svenska och 50 språkhandledning/tolkövningar med betoning på tolkövningar.

Schema:kommer senare under sommaren.

Ca 30 timmar språkhandledning förläggs till efter det skriftliga provet och det kommer att bestå av rollspelsövningar för dem som klarat realian och gått vidare till det muntliga provet
Realiarepetition i all ära, men det kan du plugga in själv för det mesta. Tolkfärdighet/teknik och även tolketik i en given tolkningssituation måste man öva och åter öva!

Språkhandledning i tolkspråket ges då det är tre eller fler i ett och samma språk, de andra får öva tolkning i en blandgrupp med minst 5 deltagare.
Det viktiga med tolkövningar är att få en rutin i hur man hanterar situationen, det är mindre viktigt i en preparandkurs att alla termer sitter till hundra procent. Det är också något som du kan plugga in själv.

FÖRKUNSKAPER
Du skall ha gått Introduktionskurs, Juridik-grund och en till valfri kurs, intyg skall skickas in på anmodan.

KURSLEDARE
Janos Fazekas, auktoriserad tolk och Stojan Beljkas auktoriserad tolk med spec kompetens som sjukvårds- resp rättstolk.
Våra ledare har genomgått Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Vi har ett ledarutvecklingsprogram som en del av vårt kvalitetssystem. Där erbjuder vi alla ledare kontinuerlig möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utveckling.

BRA ATT VETA
1 studietimmer = 45 min
Har du läst våra köpevillkor? Ta reda på viktig information innan du anmäler dig eller fråga oss!

Anmälan

Enskild undervisning i språk finns på Medborgarskolan

Individuell undervisning

Behöver du konversationsträning, läxhjälp eller extra finslipning inför en resa eller konferens? Tillsammans med ledaren bestämmer ni när ni ska träffas och vilka mål du har.
Ange vilket språk du är intresserad av när du anmäler dig.

Flexibel kursstart

Missade du kursstarten? Du kan börja i språkkursen efter att en kursen har börjat. Du betalar för resterande gånger. Se under respektive språk eller kontakta oss så hjälper vi dig!

Använd dig av Europarådets nivåskala och språktest innan du anmäler dig till en kurs. Nivåskalan är indelad i sex steg.

 

 

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.