Tillbaka till Konstvetenskap och konsthistoria

-föreläsning Den tyska konsten, Del 1

INNEHÅLL


Konst som skapats i det område vi idag kallar för Tyskland har spelat en stor roll för den västerländska konsthistoriens utveckling. Trots det hamnar ofta den tyska konsthistoriska kanon i skymundan, jämfört med t.ex. Italiens bidrag till konsthistorien. Men vi tar oss en närmare titt på den konst som skapats i ett område i Europa som vi idag kallar för Tyskland. I denna första del i en föreläsningsserie i två delar lär vi känna den tyska konsthistorien genom nedslag bland förhistoriska fynd, den romerska imperialtidens konst, och medeltidens illustrerade manuskript och byggnader. Vi studerar det inflytande den tyska konsten haft hos oss i Skandinavien under Hansan. För att lägga stort fokus på den tyska renässansens mästare, barocken och rokokons bildkonst och arkitektur, för att slutligen nå fram till den tyska nyklassicismen och den begynnande nationalismens inflytande.
Vi möter bl.a. konstnärerna Albrecht Dürer, Matthias Grünewald, Hans Holbein den yngre och Caspar David Friedrich.

Föreläsningen är tvådelad, men delarna är helt separata.
Man kan gå på en eller båda.Inga förkunskaper krävs.

FÖRELÄSARE
Föreläsaren har en mastersexamen i konst & visuell kultur från Lunds universitet.
För Desirée är det viktigt att ha ett levande förhållningssätt till konsten. "Genom att ägna sig åt praktiskt skapande och genom att hålla kurser i konsthistoria utvecklas jag ständigt. Det mest spännande med konsthistorien tycker jag är att ju fler svar vi finner, ju fler frågor väcks det." berättar Desirée.

Under sina kurser har hon som mål att skapa en nyfikenhet hos deltagaren att vilja sätta sig in konstens sammanhang och att lära sig att ställa intressanta frågor direkt till konstverken. Många förvånas över hur allmänbildande en kurs i konsthistoria kan vara, och att man faktiskt inte bara lär känna sin historia, utan även en del av sig själv.

Anmälan

Gå en kurs, vanlig eller på distans, för att hitta din släkt. En spännande resa kan vi lova!

Se hur en kurs är uppbyggd

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor

Söker du nytt jobb? Se våra lediga tjänster.

Se aktuella lediga jobb på Medborgarskolan