Tillbaka till Konstvetenskap och konsthistoria

-föreläsning Den tyska konsten, Del 2

INNEHÅLL

Den tyska konsten, Del 2
Konst som skapats i det område vi idag kallar för Tyskland har spelat en stor roll för den västerländska konsthistoriens utveckling. Särskilt stämmer detta påstående väl överens med den tyska modernismens framväxt. I början av 1900-talet kommer den tyska konstscenen att utgöra den modernistiska rörelsens nav. Konstnärer från olika delar av Europa sammanstrålar och finner gemenskap i nya och radikala idéer om vad konst är och ska vara. I denna andra del av föreläsningsserien som behandlar den tysks konsthistorien, tittar vi närmare på de tyska modernisterna, tredje rikets konst samt den samtida tyska konsten.
Vi lär känna de tyska expressionisterna och deras grupperingar, dadisterna, surrealisterna och naturligtvis den så viktiga Bauhaus-rörelsen. Under den nazistiska tiden besöker vi en utställning för så kallad degenererad konst och frågar oss vilka effekterna hade kunnat bli för staden Berlins stadsplan om Albert Speers planer satts i verket.
Till slut når vi fram till efterkrigstidens konst. Vilka vägar kan konsten ta i ett land som upplevt ett av mänsklighetens värsta trauman? Vilken roll spelar den tyska konsten på den internationella konstscenen idag? För att svara på den frågan reser vi till den samtida konstens mest aktuella tyska städer; Berlin och Leipzig!

Föreläsningen är tvådelad, men delarna är helt separata.
Man kan gå på en eller båda.
Inga förkunskaper krävs.

FÖRELÄSARE
Föreläsaren har en mastersexamen i konst & visuell kultur från Lunds universitet.
För Desirée är det viktigt att ha ett levande förhållningssätt till konsten. "Genom att ägna sig åt praktiskt skapande och genom att hålla kurser i konsthistoria utvecklas jag ständigt. Det mest spännande med konsthistorien tycker jag är att ju fler svar vi finner, ju fler frågor väcks det." berättar Desirée.

Under sina kurser har hon som mål att skapa en nyfikenhet hos deltagaren att vilja sätta sig in konstens sammanhang och att lära sig att ställa intressanta frågor direkt till konstverken. Många förvånas över hur allmänbildande en kurs i konsthistoria kan vara, och att man faktiskt inte bara lär känna sin historia, utan även en del av sig själv.

Anmälan

Gå en kurs, vanlig eller på distans, för att hitta din släkt. En spännande resa kan vi lova!

Se hur en kurs är uppbyggd

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Söker du nytt jobb? Se våra lediga tjänster.

Se aktuella lediga jobb på Medborgarskolan