Tillbaka till Psykologi

I Glasburen - Om psykisk ohälsa och depression/ätstörning

INNEHÅLL
Ett annorlunda föredrag i ord, ton och dramagestaltning om psykisk ohälsa i form av ätstörning (i synnerhet) och livsstörande beteenden (i allmänhet) drabbar och stänger in
- i glasburen. En personlig beskrivning utifrån framför allt den drabbades perspektiv, men med insikt i situationen för dem som finns runt omkring. Det handlar om vägen in i svårigheterna, kampen och möjliga vägar ut. Utrymme för viktiga samtal, delande av erfarenheter och frågestund. Programmet vänder sig både till Dig som är drabbad, till anhöriga och vårdpersonal. Det berör även alla dem som funderar över människosyn, sambandet mellan kropp och själ, livsmening, självbild och bekräftelse.


FÖRELÄSARE
Anna Maria Dencker. Tvåbarnsmamma med rötterna i nordvästra Skåne, musiker, etnolog och teolog med intresse att inspirera till fördjupning och samtal kring livsfrågor,
livskvalitet, hälsa, glädje, gemenskap, kulturella uttryck och annat som ger livet innehåll och mening. Arbetar som präst, kyrkomusiker och gymnasielärare -och förgyller fritiden med att försöka sprida kunskap och engagemang i angelägna ämnen i föreningar och andra sammanhang. Hon tycker om att sjunga och spela fiol

BRA ATT VETA
Vi bjuder på kaffe och kaka

Anmälan

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Söker du nytt jobb? Se våra lediga tjänster.

Se aktuella lediga jobb på Medborgarskolan