Tillbaka till Redovisning och beskattning

Bokföring på data - Visma Administration 2000

  • Erfarna och engagerade kursledare
  • Kurser över hela landet
  • Höga kvalitetskrav

Grundläggande databokföring, samt övriga därmed sammanhängande såväl datorbaserade som praktiska rutiner.

Inledning
Du får lära dig bokföring på dator med marknadens populäraste och enklaste program - Visma Administration 2000. Vi skapar ett företag och lägger upp dess bokföring med verifikationer, moms, sociala avgifter.

Innehåll och mål
Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna:
Lägga upp nytt företag i bokföringsprogram, inklusive kontoplan med ev anpassningar och ingående balanser.
Hantera normal löpande datorbaserad bokföring för ett mindre företag (förening) inklusive moms, löner, soc avgifter, skatter, avskrivningar och periodiseringar.
Ha kännedom om övriga komponenter i Visma paketprogram Administration 2000 såsom kundfakturering, leverantörsreskontra, artikel- och lagerregister, etc.
Efter kort kompletterande orientering kunna utföra bokföring och övriga företagsadministrativa uppgifter även med andra - utöver Visma - på den
svenska marknaden vanliga förekommande programvaror.

Upplägg
3 lektionstimmar à 45 minuter, 5 sammankomster, totalt 15 lektionstimmar

Förkunskaper
Deltagaren ska, förutom datorvana, vara väl förtrogen med manuell bokföring, ha grundläggande kunskaper om hur ett bokslut upprättas samt ha förståelse för de underliggande önskemål från företagens olika intressenter samt för de myndighetskrav och den lagstiftning, som motiverar och styr det regelverk som gäller avseende bokföringens kvalité och utformning.
(Lämpliga förkunskaper kan man t ex förvärva genom att gå Medborgarskolans studiecirkel "Bokföring grund")

Kursledare
Lars Arnheim - under 25 år verksam som egenföretagare med inriktning på bokföring, redovisning och företagsadministration för små och medelstora företag. Numera verksam som producent av kulturevenemang. Medborgarskolans ledare delar med sig av sina ämneskunskaper på ett inspirerande och engagerande sätt. De vidareutvecklar kontinuerligt sin förmåga genom Medborgarskolans fortbildningsprogram inom vuxenpedagogik.

Bra att veta
Kaffe och te finns att köpa. Vi skickar kallelse/faktura inför kursstart

Anmälan

90-åriga Anna-Märta engagerar diskussionspigga pensionärer.

Läs vidare

Stort grattis säger vi till Ann Kock som är utsedd till Årets Kursledare 2015 av Medborgarskolan Region Mitt!

Läs mer

Följ oss på Facebook..

Så får du uppdateringar om arrangemang och kurser där du bor!

Medborgarskolan på Facebook