Tillbaka till Teckning

Retorik grundkurs för seniorer

INNEHÅLL
Kursen erbjuder teoretisk undervisning och praktiska övningar i ämnet retorik. Kursens innehåll innefattar grunderna inom retorikläran, men även vissa djupdykningar in på avancerade områden kommer att göras. Exempel på ämnen som kommer att behandlas är: framförandeteknik, argumentationsanalys, debatteknik, ordfigurer, skriftlig kommunikation samt analys av politiska tal. Kompendier för varje kurstillfälle ingår i kursavgiften. Förhoppningen med kursen är att kursdeltagaren kommer att utveckla sina retoriska insikter och färdigheter och bli mer självsäker och kompetent i situationer som inbegriper muntliga framföranden inför grupp eller andra typer av retorikanvändande.

UPPLÄGG
Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle, vi träffas en gång i veckan under 8 veckor.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs. Kursen passar för alla som vill lära sig mer om retorik.

KURSLEDARE
Ulf Billqvist har läst kandidatkursen i retorik vid Lunds universitet. Han är en erfaren kursledare inom bland annat ämnet retorik. Alla våra kursledare har genomgått Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Vi har ett ledarutvecklingsprogram som en del av vårt kvalitetssystem. Där erbjuder vi alla ledare kontinuerlig möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utvecklingTisdagen den 23 augusti klockan 10.00-12.00
Medborgarskolans lokaler på Västergatan 17
Vi berättar om alla höstens seniorkurser, och bjuder på fika.

Anmäl dig på 075-2416850

Anmälan

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare