Tillbaka till Historia

Skånes Historia - för seniorer

Vill du veta mer om Skånes historia, så är detta kursen för dig

INNEHÅLL
Varje träff inleds med en kortare orientering följt av diskussioner.

KURSUPPLÄGG
1. Inledande föredrag om källorna till Skånes historia. Diskussion vad som är intressant och förslag till fördjupningsteman.
2. Medeltidens historia med Kalmarunionen etc.
3. Den tidigmoderna tidens historia (ca 1535-ca 1800).
4. Näringar i Skåne utifrån naturgeografiska förutsättningar (i första hand jordbruket som det såg ut i olika delar av Skåne). Samhällsgrupperna (adeln, kronan, kyrkan, borgare och bönder). Kultur, näringar. Bondeuppror i Skåne under medeltid och senare.
5. Gränslandet Skåne (militära, politiska och andra aspekter på ett gränsnära samhälle). De svensk-danska krigen (deras orsaker, expansiva strävanden, stormaktspolitik).
6. Skånes övergång från Danmark till Sverige. Snapphanarna.
7. 1800-talets historia (kulturhistoria, början på industrisamhället, folkrörelsernas uppkomst och spridning).
8. 1900-talets och samtidens historia

KURSLEDARE
Stefan Persson är fil. dr. i historia och författare. Efter avhandlingen från 2005 om Göinges tid som danskt härad under 1500- och 1600-talet har han skrivit flera böcker företrädesvis om Skånes historia under 1500- och 1600-talen. Senast aktuell dock med en bok om Danmark och Skåne under Napoleonkrigen. Alla våra ledare har genomgått Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Vi har ett ledarutvecklingsprogram som en del av vårt kvalitetssystem. Där erbjuder vi alla ledare kontinuerlig möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utveckling.

BRA ATT VETA
Kom ihåg att 1 studietimme = 45 minuter
Har du läst våra köpevillkor? Ta reda på viktig information innan du anmäler dig eller fråga oss!
Kursavgiften går att dela upp utan extra kostnad!
Ev. rabattorsak anges vid anmälan. Intyg krävs.

Tisdagen den 23 augusti klockan 10.00-12.00
Medborgarskolans lokaler på Västergatan 17
Vi berättar om alla höstens seniorkurser, och bjuder på fika.

Anmäl dig på 075-2416850

Anmälan

Gå en kurs, vanlig eller på distans, för att hitta din släkt. En spännande resa kan vi lova!

Se hur en kurs är uppbyggd

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare