Tillbaka till Svenska

Svenska, grundkurs 3 - Swedish, basic course 3, level A2

Svenska, grundkurs 3 för dig som har studerat 60 studietimmar eller motsvarande.

Förkunskaper Previous knowledge
Previous knowledge: basic courses 1 and 2, 60 study hours.
You can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment).
You can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.

Upplägg Schedule
Två dagar/vecka, totalt 8 dagar.

Innehåll Contents
Grundnivån är indelad i tre kurser och ger baskunskaper i ordförråd, uttal och grammatik. Stor vikt läggs vid förmågan att kommunicera.
Enkla dialoger, parövningar och rollspel är frekventa inslag i undervisningen. Uttalsövningar återkommer under hela kursperioden.

The basic level is divided in three courses and will give you basic knowledge in vocabulary, pronunciation and grammar. A great importance is attached to the ability of communication.
Simple dialogues, exercises in pairs, roleplays are common elements during the education. Exercises in pronunciation are regularly practiced during the whole course period.

Kurslitteratur Literature
Kurslitteraturen Mål 1 ingår inte i kursavgiften./The course literature is not included in the course fee. Du kan köpa boken i vår reception, du får en faktura hem.

Swedish personal ID number
If you dont have Swedish personal ID number you can register by sending an e-mail with your name, citizenship, date of birth, address and phone number to info.sthlm@medborgarskolan.se. You can also call 010-157 63 61.

We kindly ask you to observe that your application is binding. You are free to withdraw it no later than 14 days before the course is due to start.
If you withdraw your application after that, you will be charged with an annulment fee according to purchase conditions.

Bra att veta Good to know
Du får 5 % rabatt på www.bokus.com. På www.medborgarskolan.se/bokusrabatt finns detaljerna.

You get a rebate at Bokus 5% www.bokus.com when you sign up for a course.
Go to www.medborgarskolan.se/bokusrabatt for more information.

Anmälan

Study Swedish in an 2 weeks intensive course for beginners.

Swedish for beginners

Få hjälp av vår kursledare att välja rätt kurs under våra inplaceringstest i början på terminen. Du kan också ta hjälp av Europarådets nivåskala och bedöm själv din nivå.

Se aktuella datum för våra inplaceringstest eller ring 010-157 63 61 och boka en tid!

Inplaceringstest/rådgivning

Har du alltid drömt om att skriva en bok? Den här utbildningen kan vara ett viktigt steg på vägen. Att skriva handlar om att framkalla bilder, att hitta det inre bildskapandet som är en del av skrivprocessen.

Läs mer om utbildningen här

En kväll med författaren Sofi Oksanen, med tankar, tips och reflektioner kring skrivande.

Tisdag 18 oktober