Tillbaka till Skrivarcirkel

Skrivarkurs - Egenutgivarkurs intensiv helg


Kursen vänder sig till dig som är
intresserad av egen bokutgivning oavsett förkunskaper.
Kursen ger en komplett bild av vad som behövs för att just
göra det egna bokprojektet till en framgång. Tillsammans med
kursdeltagarna och kursledaren skapar vi en ovärderlig
kunskapsbank.

Egenutgivarkurs Upplägg:
Dag1.
Pass 1.
presentation av deltagarnas planer, mål och bokprojekt.
Introduktion till kursens olika moment. Inblick i litteratur och sajter med
behjälplig information. Nutid och dåtid inom egenutgivningen.
Tema: Bokens inlaga: Format, marginaler, typsnitt, paginering, tryckfärdig
pdf-fil.
Pass 2.
Bokens produktion: redaktör, korrekturläsare, sättare,
omslagsmakare, tryckeri, bindning. Bokomslag.
Pass 3.
Bokens olika medier: Pappersböcker, E-böcker, ljudböcker.

Dag 2.
Pass 1
Bokens spridning:. marknadsföring, sociala medier, press,
radio, TV. Bokinfo, nätverk, föredrag, försäljningskanaler,
distributionskanaler.
Pass 2.
Tema: Bokens försäljning: fakturering, omkostnader, f-pris,
moms, redovisning, kommission. Budget for bokprojekt, bolagsformer och
registrering.
Pass 3.
Bokens livslängd: uppföljning, utvärdering, nischring,
skapande av nya nätverk. Nya upplagor, nya utgåvor, nya bokprojekt.

Studiematerial: Under kursens gång får deltagarna tillgång till
samtligt undervisningsmaterial kostnadsfritt som tillhandahålls
av kursledaren. Vid kursens slut får även deltagarna ett
samlat kompendium med kursens innehåll. Inget ytterligare
studiematerial krävs och kursdeltagaren får löpande tips om
användbara sajter och litteratur i ämnet.

Omfattning: 18 studietimmar fördelat på 2 helgdagar.

Presentation av kursledaren:
Maria Bielke von Sydow, författare och förläggare med eget
bokförlag. Maria skriver och förlägger både skönlitteratur och
facklitteratur. Har bla skrivit och gett ut på eget förlag
succéboken: Skrivande röster- inspirationshandbok for
skrivsugna, som 2015 blev utnämnd av Adlibris till: en av
höstens basta faktaböcker.
Lever efter mottona: Just do it och Learning by doing.
Utbildad på Lunds Universitet i Förlags- och
bokmarknadskunskap och på Malmö Högskola i Litterar
Gestaltning. Hon ar ordförande i nationella föreningen
Egenutgivarna och medlem i och
Sveriges Författarförbund och Författarcentrum Syd.
Las mer på www.bielkevonsydow.blogspot.se
Maria Bielke von Sydow
telnr +46732741829
e-post: bielkevonsydow@gmail.com


BRA ATT VETA:
Ta med kollegieblock, penna och suddgummi. Laptop går också bra att använda.

Välkommen att träffa dina nya skrivar-vänner på Medborgarskolan!

Anmälan