Tillbaka till Skrivarcirkel

Skrivarkurs - Romanskolan intensiv helg


Romanskolan vänder sig till dig som vill skriva
en längre skönlitterär text, ex en novell eller roman och önskar
fördjupad kunskap, coachning och övning för att slutföra projektet.
Vid varje kurstillfälle får du som deltagare ett tema att arbeta efter, ex
dialog, gestaltning, miljöbeskrivning eller att finna röda tråden i
texten. Tillsammans med mig som kursledare och de andra
kursdeltagarna skapar vi gemensamt en positiv grogrund som
utvecklar ditt unika skrivuttryck.


ROMANSKOLAN UPPLÄGG:
Dag1.
Pass 1.
presentation av deltagare och kursledare. Kursdeltagarna presenterar
sina bokprojekt, visioner och var i skrivprocessen de befinner sig. Introduktion till
kursens olika moment. Inblick i litteratur och sajter med behjälplig information.
Romanens uppbyggnad: intrigstrukturer, inledning mitt och avslut. Vi gör en
projektplan och tidslinje för bokprojektet.
Pass 2.
Att bestämma sig, vad ska finnas med i romanen? Vilket upplägg ska
boken ha? Vem ska läsa boken? Genre? Identifikation och skapande av
nyckelscener, omfång, arbetstitel.
Pass 3.
Att välja tempus, berättarperspektiv och fokalisator. Om texten ar
skriven i presens eller imperfekt gör stor skillnad för intrycket. Fördelar och nackdelar
med olika perspektiv.

Dag 2.
Pass 1.
Karaktärer. Skapande av levande huvudpersoner och bifigurer i
romanen/novellen. Varje karaktär i förtjänar en riktigt bra research.
Pass 2.
Dialog Skapa intressant dialog. Introduktion till dialogens funktion i
roman/novell. För handlingen framåt med bra dialog.
Pass 3.
Miljöbeskrivning och gestaltning, att göra trovärdiga yttre och inre
miljöbeskrivningar.

Studiematerial: Under kursens gång får deltagarna tillgång till
samtligt undervisningsmaterial kostnadsfritt som tillhandahålls av
kursledaren. Vid kursens slut får även deltagarna ett samlat
kompendium med kursens innehåll. Inget ytterligare studiematerial
krävs och kursdeltagaren får löpande tips om användbara sajter och
litteratur i ämnet.

Omfattning: 18 studietimmar fördelat på 2 helgdagar

Presentation av kursledaren:
Maria Bielke von Sydow, författare och förläggare på BIMA förlag.
Maria skriver och förlägger både romaner och
facklitteratur och har bla skrivit romantrilogin om Pär, Sylvia och
Helena samt den uppmärksammade skrivhandboken Skrivande
röster- inspirationshandbok för skrivsugna. Hon är även
föredragshållare, kursledare och skrivcoach för författare.
Utbildad på Lunds Universitet och Malmö Högskola i Förlagsoch
bokmarknadskunskap och Litterär Gestaltning. Engagerad i
Författarcentrum Syd och medlem i Sveriges Författarförbund.
Läs mer på www.bielkevonsydow.blogspot.se om
författarskap och skrivkurser.
Maria Bielke von Sydow
telnr +46732741829
e-post: bielkevonsydow@gmail.com
www.bielkevonsydow.blogspot.se


BRA ATT VETA:
Ta med kollegieblock, penna och suddgummi. Laptop går också bra att använda.

Välkommen att träffa dina nya skrivar-vänner på Medborgarskolan!

Anmälan