Somaliska-Kommunikation,kultur och utbildning

Somaliska är ett afroasiatiskt språk som genom migration och inbördeskrig har spridits över hela världen. Språket har flera miljoner talare och även en intressant och spännande historia. Språket skiljer sig till stor del från svenskan och vår kurs i somaliska är en grundkurs i kommunikation med en inriktning mot kultur och utbildningshistoria. .

Innehåll
Du får lära dig att kommunicera på somaliska samtidigt som skillnader mellan svenska och somaliska lyfts under kursen.
Utöver detta lär du dig om somalisk kultur-och utbildningshistoria för att få en djupare förståelse i ämnet. Olika ämnen lyfts till diskussion vid de olika tillfällena.

Upplägg
Kursen går en gång i veckan i 5 veckor, samma dag och tid. Eventuella lov eller uppehåll bestäms tillsammans i gruppen och med ledaren vid kursens första tillfälle.
Kursen omfattar 3x45 minuter per kurstillfälle

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs för att delta på kursen.

Kursledare
Awes Ahmed Osamn
Awes många års erfarenhet som lärare och de 7 senaste på Nyköpings folkhögskola.
Det är något speciellt med våra kursledare.
Medborgarskolans ledare delar med sig av sina ämneskunskaper på ett inspirerande och engagerande sätt. De vidareutvecklar kontinuerligt sin förmåga genom Medborgarskolans fortbildningsprogram inom vuxenpedagogik.

Kursmaterial
Kurslitteratur ingår inte i kursavgiften.
Du kan beställa kurslitteratur via www.bokus.se eller www.adlibris.se


Bra att veta
Kallelse/faktura skickas till angiven e-postadress cirka en vecka före kursstart.
Vill du delbetala? Skriv då i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala.

Anmälan

Hoppa på en kurs

Inga problem!

Det går oftast bra att hoppa på i efterhand - ring oss!

010-15 75 200

Gratis kurser i svenska och samhällskunskap för dig som är asylsökande.
Free tuition in Swedish and Swedish Society for asylum seekers.

Mer information/ More information

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor