Tillbaka till Svenska

Svenska, grundkurs 2, nivå A1 - Swedish, basic course 2, level A1

Fortsättningskurs i svenska för dig som har gått en nybörjarkurs.

Förkunskaper Previous knowledge
Grundkurs 2 för dig som har studerat 20-30 studietimmar eller motsvarande.
Previous knowledge: basic course 1 for beginners, 20-30 study hours.

Kursupplägg Schedule
2 dagar per vecka i 5 veckor, tisdagar och torsdagar.
Twice a week during 5 weeks, Tuesdays and Thursdays.


Innehåll Contents
Grundnivån är indelad i tre kurser och ger baskunskaper i ordförråd, uttal och grammatik. Stor vikt läggs vid förmågan att kommunicera. Enkla dialoger, parövningar och rollspel är frekventa inslag i undervisningen. Uttalsövningar återkommer under hela kursperioden.

The basic level is divided in three courses and will give you basic knowledge in vocabulary, pronunciation and grammar. A great importance is attached to the ability of communication. Simple dialogues, exercises in pairs, roleplays are common elements during the education. Exercises in pronunciation are regularly practiced during the whole course period.


Kurslitteratur Literature
Kurslitteraturen (ca pris 400 kr) ingår inte i kursavgiften./The course literature (approx. SEK 400) is not included in the course fee.

Swedish personal ID number
If you dont have Swedish personal ID number you can register by sending an e-mail with your name, date of birth, address and phone number to info.sthlm@medborgarskolan.se. You can also call 010-157 63 61

We kindly ask you to observe that your application is binding. You are free to withdraw it no later than 14 days before the course is due to start.
If you withdraw your application after that, you will be charged with an annulment fee according to purchase conditions.


Du får 6 % rabatt på www.bokus.com. På www.medborgarskolan.se/bokusrabatt finns detaljerna.

You get a rebate at Bokus 6 % www.bokus.com when you sign up for a course.
Go to www.medborgarskolan.se/bokusrabatt for more information.

Anmälan

Missa inte att vi erbjuder online-kurser i bland annat spanska, italienska och japanska.

Läs mer om våra online-kurser!

Introduktion till modern standardarabiska, som är det gemensamma språket för alla arabländer. Det används i första hand i tidningar, TV och i övriga officiella sammanhang.

Arabiska

Study Swedish in an 2 weeks intensive course for beginners.

Swedish for beginners

Få hjälp av vår kursledare att välja rätt kurs under våra inplaceringstest i början på terminen. Du kan också ta hjälp av Europarådets nivåskala och bedöm själv din nivå.

Se aktuella datum för våra inplaceringstest eller ring 010-157 63 61 och boka en tid!

Inplaceringstest/rådgivning