Tillbaka till Samhällsbyggnad och byggnadsteknik

Byggnadsvård i Skåne

Alla som tar hand om sitt hus utifrån byggnadens egna förutsättningar, och tillvaratar ursprungligt material efter att bevarat såväl arkitektoniskt uttryck som ursprungliga material sysslar med byggnadsvård.
Använder man dess utom återbruk i sin byggnadsvård bidrar man till en bättre miljö såväl utomhus som inomhus.
Kursledaren berättar om byggnadshistorik, återbruk och tillvaratagande. Diskussioner och kunskapsutbyte i gruppen ligger till grund för kursens utformning och riktning.

KURSLEDARE
Ej fastställt

FÖRKUNSKAPER
Nyfikenhet kring byggnadsvård

BRA ATT VETA
Kortare föreläsning och bildvisning i kombination med gruppdiskussioner varvas i kursen.
Enstaka studiebesök eller stadsvandring kan förekomma.
Vi i Medborgarskolan Syd är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
Det innebär att alla anställda har ett ansvar att arbeta efter de rutiner som är lämpliga i det dagliga arbetet, främst inköpsrutin, resepolicy, kemikalieinstruktion samt att hålla sig uppdaterad med vad som händer i vårt miljöarbete och ta emot revisioner på våra olika orter.
Kursen är förlagd till jämna veckor!
Preliminärt startdatum - invänta alltid din kallelse till kursen eller följ den här på webben där vi hela tiden uppdaterar med nya startdatum om en kurs blir framflyttad i tid!

RABATT
Alla som går kurs hos oss får rabatt på Bokus och Akademibokhandeln.
Läs mer om hur du gör <http://www.medborgarskolan.se/toppmeny/kurser-forelasningar/rabatt-pa-kursmaterial/>


Folkbildning skapar vi tillsammans i gruppen och den drivs framåt genom kunskapsutbyte. Det kan vara stort och smått, lokalt och globalt eller fysiskt och distans - det är upp till dig och din grupp. Vi på studieförbundet Medborgarskolan ger dig möjlighet att lära, utvecklas och byta erfarenheter och tankar. Du som individ påverkar studiecirkelns upplägg och innehåll genom ett demokratiskt inflytande.

Du kan gärna kombinera kurserna med mönsterkonstruktion, ytterligare sömnad eller modeteckning.

Anmälan

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor