Tillbaka till Skrivarcirkel

Poesi - Analysera och skriva dikter - Nyhet

Ta chansen att skapa innovativa dikter! Ta del av stora poeters konstverk och lär dig förstå dess budskap. Med denna grund skapar vi sedan egna alster där både kreativitet och kunskap får ta plats.

Innehåll
Du kommer få ta del av, och samtidigt analysera, verk från olika poeter. Fokus ligger främst på svensk, engelsk och grekisk poesi under 1900-talet. Tillsammans diskuterar vi kända "figures of speech" - Vilka ord används och vad är dess sanna mening? Går de att tolka på olika vis? Du får chansen att utveckla din förståelse för skriftspråkets olika möjligheter.

Vi går igenom metaforer, onomatopoesi (ljudhärmning), allitteration (bokstavsrim), liknelser samt olika former och stilar. Vi diskuterar olika tekniker, både för att analysera och för att skriva dikter. Vi applicerar sedan våra inhämtade kunskaper direkt i kursen. Vi behandlar också retorik, ethos, logos och pathos - vad betyder de och hur kan vi använda dem när vi skriver våra dikter?

Upplägg
Kursen går en gång i veckan med sex sammankomster, samma dag och tid. Eventuella lov eller uppehåll bestäms tillsammans i gruppen och med ledaren vid kursens första tillfälle. Kursen omfattar 2x45 minuter per kurstillfälle.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs - bara lust att skriva.

Kursledare
Georgios Tsarsitalidis är 30 år gammal och uppvuxen i Grekland. Han har många års erfarenhet av att undervisa och är utbildad lärare. Han har tre masters, bland annat i Amerikansk litteratur och kultur. Medborgarskolans ledare delar med sig av sina ämneskunskaper på ett inspirerande och engagerande sätt. De vidareutvecklar kontinuerligt sin förmåga genom Medborgarskolans fortbildningsprogram inom vuxenpedagogik.

Kursmaterial
Ta med dig din bärbara dator och laddare. Om du föredrar att skriva på papper, ta med dig block, penna och suddgummi. Vi kommer att arbeta med ledarens egna framtagna material och övningar.

Bra att veta
I våra lokaler finns en kaffeautomat. Vill du köpa kaffe, te eller en kopp varm choklad, ta med en 10-krona.

Kallelse/faktura skickas till angiven e-postadress cirka en vecka före kursstart.

Vill du delbetala kursen? Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala.

Anmälan

Gratis kurser i svenska och samhällskunskap för dig som är asylsökande.
Free tuition in Swedish and Swedish Society for asylum seekers.

Mer information/ More information

Hoppa på en kurs

Inga problem!

Det går oftast bra att hoppa på i efterhand - ring oss!

010-15 75 200

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare