Kom igång med Arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljö är inte bara fysisk med checklistor och riskbedömningar utan även psykosocial där relevanta mätmetoder och åtgärdsplaner skall följa det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Nya förordningar skärper kraven och för företagare finns det lagbundet hur ”SAM” skall ingå i den dagliga verksamheten.
INNEHÅLL OCH MÅL
Denna heldag går igenom grunderna och ger tips på policys och rutiner för att starta upp ditt systematiska miljöarbete. Efter dagen ska du kunna redogöra och implementera kunskaperna på ditt företag.
UPPLÄGG
Teoretiska delar varvas med praktiska övningar i grupp.
FÖRKUNSKAPER
Inga
KURSLEDARE
Mattias är föreläsare och utbildare inom arbetsmiljö. Intresset väcktes för ett antal år sedan då hans verksamhet reviderades av arbetsmiljöverket. Mattias långa erfarenhet av utbildning speglar sig ofta i bra avvägda dagar med lagom teori och praktik. Mattias har lång erfarenhet i ämnet och nödvändiga certifikat för genomförandet.
KURSMATERIAL
I kursavgiften ingår relevant material.
BRA ATT VETA
Forskning visar att även om det ibland är svårt att mäta ger det systematiska arbetsmiljöarbetet ofta en god avkastning. En bra arbetsmiljö gör att vi mår bra, håller oss pigga och fräscha och gör oss mer engagerade i våra jobb.
Det gör att vi bättre bidrar till verksamheten - vilket också ger företaget en bättre lönsamhet.

Anmälan

Stort grattis säger vi till Ann Kock som är utsedd till Årets Kursledare 2015 av Medborgarskolan Region Mitt!

Läs mer

90-åriga Anna-Märta engagerar diskussionspigga pensionärer.

Läs vidare

Följ oss på Facebook..

Så får du uppdateringar om arrangemang och kurser där du bor!

Medborgarskolan på Facebook

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare