Tillbaka till Övrigt inom navigation

Båtradio SRC certifikat

Båtradio eller Very High Frequency, förkortat VHF, är en typ av radiofrekvens som används av olika mottagare/sändare till havs.VHF-telefonen är båtägarens "livlina till land". Med VHF ombord kan man alltid få kontakt med omvärlden, kolla vädret, boka hamnplats samt kontakta andra båtar. För att få använda VHF båtradio måste du ha ett SRC/VHF-certifikat. SRC = short range certificate

I dag kanske valet står mellan VHF och mobiltelefon och då bör du av säkerhetsskäl välja VHF. En båtradio når kustradiostationerna och kan därifrån kopplas in på telefonnätet. Med VHF når du alla närliggande fartyg, sjöräddningen, kustbevakningen, lotsar och handelsfartyg medan du med en mobiltelefon endast når en enda motstation. Med SRC/VHF-radio kan du även få detaljerade kustväderprognoser, läkarkonsultation m m. För att få använda VHF måste du ha avlagt prov för SRC- certifikat (SRC - Short Range Certificate). Kursen omfattar allt du behöver känna till för att ta certifikatet och prov anordnas efter kursen.

Kursinnehåll:
-Bestämmelser för innehav och användning
-VHF-nätet, uppbyggnad och funktion
-VHF-apparaten. Funktioner, handhavande och installation
-Utsändningar från Stockholm Radio och MSI Sweden
-Anrop. Anropsteknik och kanalval. Nödanrop
-Internationella bokstaveringsalfabetet

En ledare lär dig allt du behöver veta om båtradio och du får i kursen praktisk kunskap kring anrop via radio.

FÖRKUNSKAPER
Kursen kräver inga förkunskaper.

Söndag 16/10 kl 16:00-20:00

LEDARE
Axel Schäring är ny sjölivsledare hos oss på medborgarskolan i Västervik. Erfaren båtmänniska med stor sjövana


MATERIAL
Beställer du på www.bryggboden.se alt köper på Erlandssons brygga i deras butik i Västervik.

BRA ATT VETA
Vi reserverar oss för att startdatum kan komma att ändras, alternativt att studiecirkeln ej kan starta p g a att för få deltagare är anmälda.
INVÄNTA DÄRFÖR ALLTID SKRIFTLIG KALLELSE.

VÄLKOMMEN!

Anmälan

Medborgarskolans musikwebb

Vare sig du spelar jazz, hårdrock eller hiphop… Här får du hjälp med replokaler, utrustning, inspelningar m.m.

Läs mer om Amplified, vår musikverksamhet

Inga problem!

Det går ofta bra att hoppa på i efterhand - ring oss!

075 - 241 68 30
(Regionens kundtjänst)

Rabatter för dig som läser på Medborgarskolan

Om du går en kurs hos oss kan vi erbjuda dig rabatter bla. på kurslitteratur.

Rabatter på böcker

Rabatt på sjölivskurs och båtförsäkring

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor