Tillbaka till Skrivarcirkel

Yrke: Författare - yrkesorienterad skrivarkurs med gästföreläsare

Utbildningen syftar till att ge:

  • Stimulans i det egna skrivandet
  • Insikt i författarskapet som yrke
  • Kontakter för framtida yrkesliv

Denna utbildning är till för dig som skriver litterär prosa och är intresserad av ett professionellt författarskap. Du har ett behov av respons på dina texter och en realistisk bild av vad det innebär att försörja sig som författare i dag.

Skrivpedagogen, lektören och författaren Caroline Degerfeldt vägleder dig i ditt skrivande och bjuder in gäster som delar med sig av aktuella erfarenheter av författandet som yrke och bransch. Det är en Diplomutbildning, dvs antalet platser är begränsat och ansökan sker med motivering och arbetsprov.

Innehåll och mål

Utbildningen riktar sig till dig som skriver prosa i valfri litterär genre och som vill utveckla ditt skrivande. Du överväger att satsa på utgivning samt övriga försörjningsmöjligheter inom författarskapet och söker därför vägledning och insikter i det egna skrivandet och om författarskapets villkor. Du förväntas arbeta självständigt med ditt eget skrivprojekt mellan varje tillfälle, liksom med läsning av de andra deltagarnas texter. Vid det sista tillfället anordnas som avslutning för kursen ett författarevenemang där du ges möjlighet att läsa inför publik.


Caroline Degerfeldt är själv författare med flerårig erfarenhet och hon bjuder in gästföreläsare med kompletterande yrkeskunskaper från exempelvis förlagsbransch, nya medier (spelmanus) samt copywriting.

Träffarna hålls i seminarieform där deltagarna ges utrymme att utbyta erfarenheter och perspektiv. I denna viktiga del av utbildningen är det kursledarens uppgift att se till att ditt arbete går framåt och att respons sker i en uppriktig, men även respektfull och positiv anda.

Kursinnehåll

  • Textrespons
  • Skrivprocessen
  • Förlagens nålsöga
  • Författaren på marknaden
  • Att vara författare – kritik och refusering
  • Kreativt skrivande i olika genrer
  • Läsa inför publik

Caroline Degerfeldt - kursledare

Caroline Degerfeldt är skrivpedagog, lektör och författare med flerårig erfarenhet av respons och manusarbete. Hennes senaste skönlitterära verk är en psykologisk samtidsroman med titeln Habanav. Caroline Degerfeldt är utbildad socionom, har en kandidatexamen i litterärt skapande från Lunds Universitets författarskola samt diplom från Österlens folkhögskolas skrivarkurs.

Läs mer om Caroline: www.carolinedegerfeldt.se

Gästföreläsare

Henny Holmqvist, förläggare med mångårig erfarenhet från förlagsbranschen som för närvarande arbetar på Nypon och Vilja Förlag. Har ett nära förflutet som litterär agent på Nordin Agency, Sveriges första författaragentur med ett brett spektrum av skandinaviska författare.

Jenny Milewski, författare som kallar sig ”skräckskrivare” och debuterade med romanen ”Skalpelldansen” som bland annat blivit utgiven i Tyskland. Gav förra året ut skräckromanen Yuko och är under hösten 2016 aktuell med Den tusende följaren, en ungdomsroman. Jenny Milewski undervisar i att skriva deckare och är även verksam som spökskrivare och copywriter.

Christofer Emgård, Narrative Director på det internationella spelföretaget Dice i Stockholm. Han har som spelförfattare varit nominerad för bästa spelmanus av Writers Guild of America och har sin utbildningsbakgrund bland annat på Lunds universitets Författarskola.

Upplägg

Vi träffas vid sex kurstillfällen varannan vecka under hösten. Samtliga träffar inleds med varsin smörgås för att kunna arbeta utan längre avbrott.

Ett responsschema fördelar textinlämning och läsning så att samtliga deltagare, i lika mått, ger och får respons på skrivprojekt. Den största delen av detta arbete äger rum mellan träffarna.

Varje träff innehåller ett tema som kursledaren och/eller gästföreläsaren håller i. I anslutning till temat kan skrivövningar och andra typer av uppgifter förekomma.

Det sista kurstillfället är en uppsamling i form av ett författararrangemang på stadsdelsbiblioteket Garaget i Malmö, där du ges möjligheten att läsa inför publik.
Efter avslutad utbildning erhålls ett diplom.

Förväntningar på dig som deltagare

Skrivandet är en del av din vardag och du har ett manus på gång, eller ett manus som du börjar känna dig färdig med. Vi tror att du kommer att försöka få ett manus antaget av förlag inom ett par år, om du inte redan har försökt. Du har en text som du är beredd att dela med dig av vid textinlämning och förväntas arbeta aktivt med att utveckla den (eller delar av den) under kursperioden.

Utbildningen består också i att läsa och ge respons på övriga kursdeltagares texter. En viktig del av arbetet sker således mellan kurstillfällena. För att skapa och upprätthålla ett konstruktivt och jämbördigt klimat för textrespons förväntas varje deltagare närvara minst 80 procent av kursen. Denna grad av deltagande är också ett villkor för att erhålla kursdiplomet.

Bra att veta - Anmälan

Anmälan till denna specifika kurs är att betrakta som icke bindande intresseanmälan. Antagning till begränsat antal kursplatser sker med motivering och arbetsprov. Instruktioner meddelas per e-post efter att intresseanmälan inkommit. Besked om antagning kommer tillsammans med bekräftelse om plats på kursen. Från bekräftelsedatum gäller angivna köpevillkor.

Anmälan