Tillbaka till Redovisning och beskattning

God man

  • Erfarna och engagerade kursledare
  • Kurser över hela landet
  • Höga kvalitetskrav

Vill du göra något för en medmänniska? Det finns många som behöver stöd och hjälp med att få sina rättigheter tillgodosedda av en God man. En god man ska fungera som den förlängda armen ute i samhället för den som inte klarar att sköta sina angelägenheter på egen hand. Alla som har intresse för uppdraget som god man kan gå den här kursen som ger dig de kunskaper du behöver för att genomföra ditt uppdrag på bästa sätt.

Kontakta aktuell överförmyndare för att undersöka vilka krav som ställs för uppdraget som god man och förvaltare då reglerna kan skilja sig mellan olika kommuner.

Innehåll
Vem kan få en god man och hur går det till?
Vad är skillnaden på uppdragen god man och förvaltare?
Vem kan bli god man?
Vad innebär det att vara god man?
Vad betyder det att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person?
Vilka krav ställer lagen på en god man?
Vad behöver en god man redovisa, och hur gör man?

Upplägg
Vi varvar teori med praktik.

Förkunskaper
Kursen kräver inga förkunskaper men det är viktigt att du har ett stort intresse för människor med speciella behov.

Kursledare
Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell utveckling.

Kursmaterial
Ingen extra kostnad tillkommer för kursmaterial.

Rabatt hos Bokus och Akademibokhandeln
Under den termin som du är deltagare hos Medborgarskolan får du 6 % rabatt på www.bokus.com och 10 % på Akademibokhandeln.
Läs mer om hur du gör på http://www.medborgarskolan.se/toppmeny/kurser-forelasningar/rabatt-pa-kursmaterial/

Anmälan

Lär dig grunderna i bokföring! Perfekt för dig som har eget företag.

Kommande kursstarer

Medborgarskolans fördjupningskurs i sociala media fokuserar på praktiska kunskaper och färdigheter som du kan använda i ditt arbete som kommunikatör och vi ägnar mycket tid åt olika övningar och uppgifter.

En god man utses till myndiga personer som behöver hjälp med att få sina rättigheter tillgodosedda. Ditt uppdrag blir att fungera som en förlängd arm i samhället för dem som av olika anledningar inte kan sköta sina angelägenheter på egen hand. Den här kursen ger dig de kunskaper som du behöver.

Se kommande kursstarer

Universum i din hand/Christophe Galfard, Vårt klot så ömkligt litet/Ulf Danielsson, Om att skriva/Sofi Oksanen, Möt dina värsta talarutmaningar/Elaine Eksvärd, Det första intrycket/Angela Ahola, Mer passion i livet /Eva Sanner.

Visa alla föreläsningar